Wiadomości z Świętochłowic

12 mld zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego

  • Dodano: 2020-07-24 06:30, aktualizacja: 2020-07-24 06:55

12 mld zł ma trafić na wsparcie jednostek samorządu terytorialnego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - zakłada projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Kwota ta zostanie podzielona na trzy pule.

W czwartek na wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zamieszczono projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego. Za opracowanie projektu odpowiadają resorty: rozwoju, finansów oraz spraw wewnętrznych i administracji.

"Proponuje się udzielenie wsparcia jednostkom samorządu terytorialnego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 12 mld zł, które zostanie podzielone na trzy pule środków" - czytamy w wykazie prac.

Jak wyjaśniono, pierwsza pula w kwocie 5 mld zł zostanie przeznaczona dla gmin i miast na prawach powiatu; druga - 1 mld zł dla powiatów niebędących miastami na prawach powiatu; a trzecia - 6 mld zł dla jednostek samorządu terytorialnego.

"Dwie pierwsze pule zostaną rozdzielone w oparciu o regułę uwzględniającą planowane na 2020 r. wydatki majątkowe poszczególnych jednostek oraz poziom zamożności jednostek mierzony dochodami ogółem per capita pomniejszonymi o wpływ tzw. +janosikowego+" - czytamy.

Jak wskazano, zakłada się, że środki za pośrednictwem wojewodów trafią na rachunki samorządów najpóźniej we wrześniu.

"Trzecia pula będzie dysponowana przez Prezesa Rady Ministrów, na konkretne inwestycje proponowane przez samorządy. Terminy składania wniosków zostaną określone przez ten organ w ogłoszeniu o naborze" - napisano.

Autorzy projektu tłumaczą, że potrzeba przyjęcia tej uchwały wynika z konieczności przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym COVID-19 polegającym na występowaniu nieplanowanych i istotnych ubytków dochodów oraz dodatkowych wydatkach w budżetach gmin i powiatów.

"Zmniejszone dochody widoczne są zarówno po stronie wpływów z udziału w podatkach dochodowych, podatkach i opłatach lokalnych wynikających z udzielanych ulg, jak i czynszów, czy sprzedaży biletów. Dodatkowo samorządy zostały postawione przed koniecznością ponoszenia nieprzewidzianych wydatków na opieki zdrowotną, społeczną i senioralną, dezynfekcję czy dostosowywanie stanowisk urzędniczych do pracy zdalnej" - wyjaśniono.

Jak wskazano, pogorszenie stanu finansów wywołało konieczność szukania oszczędności po stronie wydatków bieżących oraz majątkowych. "Szczególnie niepożądane jest potencjalne ograniczanie inwestycji, które mają znaczenie zarówno dla będących ich wykonawcami lokalnych MMŚP, jak i mieszkańców, gdyż przyczyniają się do poprawy jakości otoczenia, w którym żyją"- napisano.

Planowany termin przyjęcia projektu uchwały przez RM to III kwartał 2020 r.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również