Wiadomości z Świętochłowic

Jacek Hawanek odwołany

  • Dodano: 2007-03-14 11:54, aktualizacja: 2007-03-31 13:23

Jedenaście głosów "za", sześć "przeciw" i dwa wstrzymujące się. Oto wyniki głosowania z 14 marca, w którym radni  zadecydowali o odwołaniu z funkcji sekretarza Jacka Hawranka.

Odwołanie, równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenie nastąpiło na skutek naruszenia ustawowego zakazu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby publiczne. Radni i  prezydent miasta podkreślali w dyskusjach poprzedzających głosowanie brak zastrzeżeń co do kompetencji z byłym sekretarzem.

Sytuacja wiąże się z oświadczeniem majątkowym Hawranka z 2005 r., w którym podał, że posiada 50% udziałów (o wartości 40 złotych) i jest prezesem firmy Abak oraz jest właścicielem jednego udziału i wiceprezesem firmy Zwiastun. Napisał również, że obie firmy nie prowadzą działalności gospodarczej, zarejestrowane zostały szesnaście lat temu i nie widnieją w Krajowym Rejestrze Sądowym.

5 lutego wiadomość o zaistniałym problemie dotarła do wojewody śląskiego. W związku z tym prezydent miasta został poproszony o wyjaśnienie czy i jakie kroki podjęto w związku z naruszeniem prawa.

27 lutego Jacek Hawranek notarialnie zrezygnował z funkcji pełnionych w spółkach i sprzedał swoje udziały w spółkach. Jednak radni, posiłkując się opinią radcy prawnego, postąpiła zgodnie z ustawą i odwołała sekretarza.

Co będzie dalej z urzędnikiem i kto zajmie dotychczas przez niego piastowane stanowisko – nie wiadomo.

Źródło: Dziennik Zachodni

Czytaj również