安i皻och這wice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomo軼i z 安i皻och這wic

Przetarg - ul. 安ierczyny

  • Dodano: 2018-08-17 13:15

Na podstawie 16 Rozporz康zenia Rady Ministr闚 z dnia 14 wrze郾ia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetarg闚 oraz rokowa na zbycie nieruchomo軼i (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490), Uchwa造 Nr IV/24/14 Rady Miejskiej w 安i皻och這wicach z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie okre郵enia zasad nabywania, zbywania i obci捫ania nieruchomo軼i oraz ich wydzier瘸wiania lub wynajmowania na okres d逝窺zy ni trzy lata, Zarz康zenia Nr 380/2018 Prezydenta Miasta 安i皻och這wice z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzeda nieruchomo軼i po這穎nej w 安i皻och這wicach przy ul. 安ierczyny

Prezydent Miasta 安i皻och這wice
og豉sza czwarty przetarg ustny nieograniczony
na sprzeda nieruchomo軼i:

1. Po這穎nej w 安i皻och這wicach przy ul. 安ierczyny b璠帷ej w豉sno軼i Gminy 安i皻och這wice, stanowi帷ej dzia趾 oznaczon numerem ewidencyjnym 1699 o powierzchni 825 m2, dla kt鏎ej S康 Rejonowy w Chorzowie - Wydzia VI Ksi庵 Wieczystych prowadzi  ksi璕 wieczyst Nr KA1C/00007371/4. Dzia造 III i IV w/w ksi庵 wolne s od wpis闚.

2. Nieruchomo嗆 niezagospodarowana, u篡tkowana jako parking. Po這瞠nie w s御iedztwie teren闚 zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz teren闚 u篡teczno軼i publicznej. Przylega bezpo鈔ednio do ul. 安ierczyny.

3. Zgodnie z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta teren mie軼i si w granicach jednostki z przeznaczeniem: 17 MW/U - tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i us逝gowej.

4. Pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomo軼i odby si w dniu 6 kwietnia 2018 r.

5. Drugi przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomo軼i odby si w dniu 18 maja 2018 r.

6. Trzeci przetarg na zbycie przedmiotowej nieruchomo軼i odby si w dniu 6 lipca 2018 r.

7. Cen wywo豉wcz do czwartego przetargu ustala si w wysoko軼i 75 000,00 z (s這wnie z這tych:  siedemdziesi徠 pi耩 tysi璚y). Do w/w b璠zie doliczony podatek VAT.

8. Przetarg odb璠zie si w dniu 28 wrze郾ia 2018 r. o godz. 10:00 w Urz璠zie Miejskim w 安i皻och這wicach, ul. Katowicka 54.

9. Wadium w wysoko軼i 15 000,00 z (s這wnie z這tych: pi皻na軼ie tysi璚y) nale篡 wnie嗆 przelewem na konto prowadzone przez PKO B.P. nr 73 1020 2313 0000 3602 0574 0586 do dnia 24 wrze郾ia 2018 r. (za dat wp豉ty wadium przyjmuje si dat jego wp造wu na rachunek bankowy Urz璠u Miejskiego) z dopiskiem  „GN/2017/wadium do przetargu ul. 安ierczyny”.
O wysoko軼i post徙ienia decyduj uczestnicy przetargu, z tym 瞠 post徙ienie nie mo瞠 wynosi mniej ni 1% ceny wywo豉wczej, z zaokr庵leniem w g鏎 do pe軟ych dziesi徠ek z這tych.

10. W przetargu mog bra udzia osoby fizyczne i osoby prawne je瞠li wp豉c wadium w okre郵onej wysoko軼i i w wyznaczonym terminie oraz przed這膨 komisji przetargowej najp騧niej w dniu przetargu:
- dow鏚 to窺amo軼i, a w przypadku podmiot闚 gospodarczych – aktualny wypis z w豉軼iwego dla danego podmiotu rejestru,
- kopi dowodu wniesienia wadium,
- o鈍iadczenie o zapoznaniu si ze stanem faktycznym, prawnym i technicznym nieruchomo軼i, o przyj璚iu go bez zastrze瞠 oraz wyra瞠niu gotowo軼i nabycia nieruchomo軼i bez zastrze瞠 w obecnym stanie,
- o鈍iadczenie, i w przypadku potrzeby wznowienia granic nieruchomo軼i lub wycinki drzew, uczestnik zobowi您uje si do zlecenia wykonania tej czynno軼i na w豉sny koszt,
- o鈍iadczenie, 瞠 podmiot nie b璠zie wnosi 瘸dnych roszcze z tego tytu逝 wobec Miasta,
- o鈍iadczenie o tre軼i: „Wyra瘸m zgod na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym r闚nie udost瘼nienie ich do publicznej wiadomo軼i, w zakresie zbycia w drodze przetargu w/w. nieruchomo軼i”.

11. Cudzoziemcy mog uczestniczy w przetargu, je瞠li spe軟i warunki wynikaj帷e z ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomo軼i przez cudzoziemc闚 (Dz. U. z 2017 r., poz. 2278).

12.  Wadium wp豉cone przez uczestnika przetargu, kt鏎y przetarg wygra, zalicza si  na poczet ceny nabycia nieruchomo軼i, a wadium wp豉cone przez pozosta貫 osoby zwraca si nie p騧niej ni przed up造wem 3 dni od dnia odwo豉nia lub zamkni璚ia przetargu.

13. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia si uczestnika, kt鏎y przetarg wygra, od zawarcia umowy notarialnej.

14. Przetarg jest wa積y bez wzgl璠u na liczb uczestnik闚, je瞠li chocia jeden uczestnik zaoferowa co najmniej jedno post徙ienie powy瞠j ceny wywo豉wczej.

15. Cen nabycia nieruchomo軼i, nale篡 wp豉ci przelewem na konto Urz璠u Miejskiego w 安i皻och這wicach prowadzone przez PKO B. P. nr 70 1020 2313 0000 3202 0574 0545, na 3 dni przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

16. Nabycie nieruchomo軼i nast徙i na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego w kancelarii notarialnej w terminie ustalonym z notariuszem.
Koszty zawarcia umowy notarialnej i koszty op豉ty s康owej ponosi nabywca.

17. O terminie zawarcia umowy notarialnej osoba, kt鏎a wygra豉 przetarg zostanie powiadomiona na pi鄉ie.

18. Uczestnik, kt鏎y wygra przetarg nabywa nieruchomo嗆 na zasadach okre郵onych w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo軼iami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z p騧n. zm.).

19. Og這szenie o przetargu dost瘼ne jest r闚nie w internecie pod adresem www.swietochlowice.pl w BIP.

20.  Dodatkowe informacje mo積a uzyska w Wydziale Gospodarki Nieruchomo軼iami Urz璠u Miejskiego w 安i皻och這wicach, tel. 32 3491-931.

21. Prezydent Miasta mo瞠 odwo豉 przetarg z uzasadnionej przyczyny.