Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Szkolenia w PUP

  • Dodano: 2016-02-16 09:00
Zapraszamy osoby bezrobotne oraz pracodawców do udziału w projekcie „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świętochłowicach (II)”.
 
 
Projekt ma zwiększyć możliwości zatrudnienia 60. osób powyżej 30. roku życia pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP w Świętochłowicach jako bezrobotni, dla których został ustalony I lub II profil pomocy w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.  o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
 
W ramach projektu zaplanowano formy wsparcia m. in. takie jak:
 
  • SZKOLENIA INDYWIDUALNE dla 20 osób (osoby bezrobotne) – tel. 32 3462 712,
  • STAŻE dla 25 osób (osoby bezrobotne, pracodawcy) – tel. 32 3462 721,  
  • ŚRODKI NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ dla 10 osób (osoby bezrobotne) - tel. 32 3462 714
  • REFUNDACJE KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY dla 10 osób (pracodawcy, osoby bezrobotne) – tel. 32 3462 714
Dodatkowo w projekcie przewidziano możliwość refundacji kosztów dojazdu oraz kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną. 
Szkolenia w PUP

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.