Katalog firm

dodaj firmę

Zespół Szkół Specjalnych nr 7 Świętochłowice

Adres i telefon

ul. Szkolna 13
41-600 Świętochłowice
Godziny otwarcia: nieczynne
 • Poniedziałek: 7:30 - 15:30
 • Wtorek: 7:30 - 15:30
 • Środa: 7:30 - 15:30
 • Czwartek: 7:30 - 15:30
 • Piątek: 7:30 - 15:30
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

W Skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 7 wchodzi:
 • Gimnazjum nr 7
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa
 • Szkoła Przysposabiająca do Pracy
 
 
 W naszej placówce oprócz zajęć przedmiotowych organizowane są również zespołowe i indywidualne zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, dydaktyczno- wyrównawcze oraz nauczania indywidualne w szkole lub w domu ucznia skierowanego do takiej formy edukacji.
 
     Nasza szkoła proponuje dzieciom i młodzieży nie tylko naukę, ale również wsparcie i pomoc psychologa, pedagoga szkolnego, logopedy oraz higienistki szkolnej. Jeśli chodzi o kadrę szkoła zatrudnia wykwalifikowanych specjalistów. Wśród nich znajdują się również tyflopedagodzy oraz surdopedagodzy. Wszyscy nauczyciele posiadają pełne kwalifikacje z zakresu oligofrenopedagogiki oraz nauczanych przedmiotów.
 
     Uczniowie mogą korzystać z boiska sportowego o nawierzchni tartanowej, sali gimnastycznej i sali integracji sensorycznej wyposażonej w nowoczesny i specjalistyczny sprzęt. Szkoła dysponuje również pracownią komputerową z nowoczesnym sprzętem oraz dostępem do Internetu, pracownią multimedialną, pracownią polisensoryczną, pracownią dla osób niepełnosprawnych ruchowo i z zaburzoną komunikacją pracownią EEG Biofeedback.
 
     Oferujemy dzieciom udział w zajęciach specjalistycznych stymulujących rozwój uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych. Są to między innymi zajęcia socjoterapeutyczne, korekcji wad wymowy, a także zajęcia metodą integracji sensorycznej, które poprawiają u dziecka zakres funkcjonowania podstawowych układów zmysłowych, funkcjonowania układu wzroku i słuchu. Dzięki terapii metodą SI może poprawić się zdolność dziecka do uczenia się oraz usprawnianie w wielu obszarach poprzez ruch, jak również poprawia funkcjonowania emocjonalnego, umysłowego i fizycznego.
 
     Uczniowie mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania poprzez uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, np.: w kółku języka angielskiego, kółku historyczno - europejskim, kółku ekologiczno - technicznym, kółku dziennikarsko - rekreacyjnym, kółku teatralnym, kółku muzyczno - biblijnym, kółku turystyczno - krajoznawczym, kółku technicznym „Edison”, zajęciach rekreacyjnych na basenie miejskim w Chorzowie, zajęciach rekreacyjno - sportowych na sali gimnastycznej, kółku tanecznym, kółku plastycznym, kółku pasjonatów „Scrabbli”.
 
     Jeżeli chodzi o wybór zawodu, szkoła posiada bogatą ofertę dla przyszłych absolwentów. Uczniowie, którzy pomyślnie ukończyli klasę III gimnazjum i przystąpili do egzaminu OKE mogą kształcić się w następujących zawodach: piekarz, kucharz małej gastronomii, cukiernik, fryzjer, sprzedawca, stolarz, murarz, lakiernik, malarz - tapeciarz, kamieniarz, tapicer, krawiec, rzeźnik - wędliniarz, posadzkarz, introligator, blacharz samochodowy, mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.
 
 
 
 

Galeria

Polecenia i opinie (1)

Dodaj opinię
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 7 posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Świętochłowic od 2007 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Napisali o nas

 •  

  Świętochłowiccy uczniowie na turnieju w Gnieźnie

  Reprezentacja Zespołu Szkół Specjalnych w Świętochłowicach po raz trzeci wzięła udział w VIII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej Szkół Specjalnych XII Memoriale im. Romana Paryska o charakterze Mistrzostw Polski.

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.