Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

14 punktów nielegalnego poboru

  • Dodano: 2018-01-12 08:00, aktualizacja: 2018-01-12 08:15

W tym tygodniu, policjanci ujawnili kolejne miejsca nielegalnego poboru prądu. Tym razem w 14 mieszkaniach na terenie naszego miasta. Sprawcom kradzieży grozi do 5 lat pozbawienia wolności oraz kara finansowa nałożona przez zakład energetyczny.

Świętochłowiccy policjanci wraz z pracownikami zakładu energetycznego ustalili, że w 14 mieszkaniach na terenie Świętochłowic korzystano z energii elektrycznej z całkowitym pominięciem układu pomiarowego – rozliczeniowego. Zlikwidowano prowizoryczne „pajęczyny” elektryczne.

Czyn taki stanowi przestępstwo z art. 278 § 5 kodeksu karnego. Sprawcom kradzieży grozi do 5 lat pozbawienia wolności oraz kara finansowa nałożona przez zakład energetyczny.

Ile kosztuje nielegalny pobór energii

Nielegalny pobór energii może być nie tylko przestępstwem, ale również słono kosztować. Zakład energetyczny może naliczyć nam nawet pięciokrotność stawki.

W sytuacji, gdy odbiorca pobiera energię elektryczną bez zawarcia umowy sprzedaży lub też umowy o świadczenie usług przesyłania, dystrybucji albo umowy kompleksowej, zakład energetyczny ma prawo naliczyć opłaty zgodne z obowiązującą taryfą przedsiębiorstwa energetycznego.

Może obciążyć odbiorcę opłatami w wysokości pięciokrotnej stawki. Za podstawę będzie przy tym brana ryczałtowa ilość zużycia energii określonej w danej taryfie. Są to jednak ilości maksymalne, co oznacza że zakład energetyczny przy ustaleniu opłaty może wskazać mniejszą ilość nielegalnie pobranej energii. W takiej sytuacji powinien on kierować się rzeczywistymi możliwościami pobierania energii przez danego odbiorcę.

Inaczej będą naliczane opłaty w przypadku, gdy zakład energetyczny stwierdzi, iż energia elektryczna jest pobierana z całkowitym lub częściowym pominięciem układu pomiarowo – rozliczeniowego lub poprzez ingerencję w ten układ.

W takiej sytuacji przedsiębiorstwo może obciążyć odbiorcę opłatami w wysokości dwukrotnej stawki określonej w taryfie do której jest on przypisany za udowodniony okres nielegalnego pobierania energii elektrycznej.

Jeżeli nie można ustalić okresu nielegalnego poboru ani ilości energii pobranej w ten sposób, przedsiębiorca naliczy opłatę w ten sposób, iż dwukrotną stawkę trzeba będzie zapłacić od ryczałtowej ilości energii elektrycznej w wysokości określonej w danej taryfie.

W przypadku niemożności ustalenia ilości nielegalnie pobranej energii przedsiębiorstwo energetyczne za podstawę obliczenia karnej opłaty weźmie ryczałtową ilość energii, która jest określona w taryfie.

Kiedy pobór energii jest nielegalny

Z procederem nielegalnego poboru energii elektrycznej można mieć do czynienia w trzech przypadkach:

- bez zawarcia umowy,

- z całkowitym albo częściowym pominięciem układu pomiarowo - rozliczeniowego,

- poprzez ingerencję w ten układ mającą wpływ na zafałszowanie pomiarów dokonywanych przez układ pomiarowo - rozliczeniowy.

Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U z 2007 r., Nr 93, poz. 623)

Najnowsze informacje z Świętochłowic w Twojej skrzynce e-mail

Dodanie e-maila do bazy prenumeratorów oznacza akceptację regulaminu »

Dodaj komentarz

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.