Ważne adresy i telefony Świętochłowice

Telefony alarmowe Numer telefonu
Pogotowie ratunkowe 999
32 245 52 43
Straż pożarna 998
32 346 20 20
Policja 997
32 349 02 00
Telefon alarmowy w sieciach komórkowych 112
Pogotowie gazowe 992
32 245 20 50
Pogotowie ciepłownicze 993
32 258 47 73
Pogotowie energetyczne 991
32 241 39 25
Pogotowie wod.-kan. 994
32 241 32 77
Straż miejska 986
32 349 19 71

 

Instytucje Numer telefonu
UM - Urząd Miasta 32 349 18 00
US - Urząd Skarbowy 32 246 10 72
32 349 73 12
USC - Urząd Stanu Cywilnego 32 349 19 51
PUP - Powiatowy Urząd Pracy 32 346 27 00
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej

32 245 51 04

32 245 05 56

32 245 48 60

Sąd Rejnowy 32 779 60 00
Kuratorium oświaty 32 255 21 15
ZUS - Zakład Ubezpieczeń Społecznych 32 349 05 00