Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Prezydent Miasta Świętochłowice

Prezydent miasta Świętochłowice Dawid Kostempski

tel. 32 349 18 11

Napisz do Prezydenta: prez@swietochlowice.pl

Prezydent Miasta przyjmuje Strony w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 9:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w Wydziale Organizacyjnym, Informatyki i Kadr (pok. 315).

Termin rozmowy z Prezydentem Miasta oraz Zastępcami Prezydenta Miasta można również uzgodnić telefonicznie pod numerami: 32 349 18 44 i 32 349 18 48.

Bartosz Karcz

Bartosz Karcz

I zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje Strony w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 10.00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w Wydziale Organizacyjnym, Informatyki i Kadr (pok. 315).

Termin rozmowy z Prezydentem Miasta oraz Zastępcami Prezydenta Miasta można również uzgodnić telefonicznie pod numerami: 32 349 18 44 i 32 349 18 48.

Stanisław Korman

Stanisław Korman

II zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice

Drugi Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje Strony w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 09:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w Wydziale Organizacyjnym, Informatyki i Kadr (pok. 315).

Termin rozmowy z Prezydentem Miasta oraz Zastępcami Prezydenta Miasta można również uzgodnić telefonicznie pod numerami: 32 349 18 44 i 32 349 18 48.