Prezydent miasta Świętochłowice

Prezydentem Świętochłowic jest Daniel Beger. Piastuje ten urząd od 2018 roku, kiedy to wygrał wybory samorządowe.

Prezydent miasta Świętochłowice Daniel Beger

Daniel Beger

tel. 32 349 18 11

Prezydent Miasta przyjmuje Strony w każdy wtorek miesiąca w godzinach od 9:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w Wydziale Organizacyjnym, Informatyki i Kadr (pok. 315).

Termin rozmowy z Prezydentem Miasta oraz Zastępcami Prezydenta Miasta można również uzgodnić telefonicznie pod numerami: 32 349 18 44 i 32 349 18 48.

Wyślij e-mail: prez@swietochlowice.pl

 

 

Sławomir Pośpiech

Sławomir Pośpiech

I zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice

Drugi Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje Strony w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 09:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w Wydziale Organizacyjnym, Informatyki i Kadr (pok. 315).

Termin rozmowy z Prezydentem Miasta oraz Zastępcami Prezydenta Miasta można również uzgodnić telefonicznie pod numerami: 32 349 18 44 i 32 349 18 48.

Adam Trzebinczyk

Sławomir Pośpiech

II zastępca Prezydenta Miasta Świętochłowice

Drugi Zastępca Prezydenta Miasta przyjmuje Strony w każdy czwartek miesiąca w godzinach od 09:00, po uprzednim uzgodnieniu terminu spotkania w Wydziale Organizacyjnym, Informatyki i Kadr (pok. 315).

Termin rozmowy z Prezydentem Miasta oraz Zastępcami Prezydenta Miasta można również uzgodnić telefonicznie pod numerami: 32 349 18 44 i 32 349 18 48.