Wiadomości z Świętochłowic

Dodatek solidarnościowy. Kto może skorzystać z świadczenia?

  • Dodano: 2020-07-01 09:45

W ramach działań antykryzysowych weszły w życie przepisy, które wprowadzają nowe świadczenie – dodatek solidarnościowy. Mogą z niego skorzystać osoby, które po 15 marca 2020 r., w następstwie COVID-19, straciły pracę lub ich umowa wygasła. Dodatek solidarnościowy w wysokości 1400 zł przysługuje od 1 czerwca, maksymalnie przez 3 miesiące.

O nowe świadczenie mogą wnioskować osoby, z którymi po 15 marca 2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub ich umowa o pracę na czas określony wygasła po tym terminie. Warunkiem otrzymania dodatku solidarnościowego jest też podleganie ubezpieczeniom społecznym z tytułu umowy o pracę przez łączny okres co najmniej 60 dni w 2020 r.

Dodatek solidarnościowy wynosi 1400 zł miesięcznie i przysługuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020 r. Można go otrzymać najwcześniej za miesiąc, w którym osoba uprawniona złożyła wniosek.

Świadczenie przysługuje również bezrobotnym już zarejestrowanym w urzędzie pracy. W takiej sytuacji urząd pracy zawiesi dotychczas wypłacany zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium wypłacane na szkolenia oraz podnoszenie kwalifikacji.

Ważne!
Za okres wypłaty dodatku solidarnościowego nie przysługuje prawo do zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego. Dlatego, osoba niezdolna do pracy z powodu choroby powinna wystąpić o świadczenie, które jest dla niej bardziej korzystne finansowo.

Termin składania wniosków o dodatek solidarnościowy upływa 31 sierpnia 2020 r.  

Wniosek można złożyć wyłącznie elektronicznie przez portal Platforma Usług Elektronicznych ZUS (wniosek EDS). Dokument musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym, podpisem osobistym (e-dowód) lub profilem PUE.

Informacja o przyznaniu prawa do dodatku solidarnościowego lub decyzja o odmowie będą dostępne również na portalu PUE ZUS. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dodatek solidarnościowy trafi na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

Więcej szczegółów dotyczących tej formy wsparcia i informacje na temat sposobu jej uzyskania – dodatek solidarnościowy.

Materiały uzupełniające:


http://www.swietochlowice.pl/

Komentarze (1)    dodaj »

  • M.Z.

    Dla czego nikt nie pisze o tym,że interpretacja ustawy przez ZUS jest niezgodna z ustawą,opiera się na niezbyt precyzyjnym art.4 ust.3. o zasiłku pobranym w m-cu złożenia wniosku traktując dzień wypłaty jako wypłatę zasiłku za ten miesiąc.Czyli wstrzymuje się zasiłek za czerwiec i dodatkowo odlicza zasiłek za maj.Wniosek,przez nich stworzony i zasady odliczanie kłócą się z art.3 ust.7,art.4.ust.4 i art.5 ust.4.Odliczany od dodatku jest zasiłek do którego nabyło się prawo za miesiąc wcześniejszy.Arty.5 ust 4 mówi,że oświadczenie ma dotyczyć zasiłku pobranego ZA MIESIĄC w którym składany jest wniosek a nie jak wykombinował ZUS zasiłku pobranego W MIESIĄCU składania wniosku i traktuje to jak zasiłek należny za ten miesiąc.Ustawa o zasiłkach mówi jak są wypłacane i oczywistym jest,że w danym m-cu wypłacany jest zasiłek należny za m-c poprzedni poprzedni.Art.4 ust.4 mówi,że nienależne świadczenie jest wtedy gdy pobierze się oba,zasiłek i dodatek ZA TEN SAM OKRES.Zasiłek pobrany -wypłacony w danym miesiąca jest za m-c poprzedni czyli zasiłek za maj wypłacony w czerwcu i dodatek za czerwiec nie są ZA TEN SAM OKRES a za dwa różne .ZUS już tego artykułu nie bierze pod uwagę.Art.3 ust 7 mówi o wstrzymaniu zasiłku za okres od nabycia prawa do dodatku.Dodatek jest od czerwca czyli czerwcowy zasiłek powinien być wstrzymany to oczywiste.ZUS odlicza jednak zasiłek za maj od dodatku za czerwiec.Jakim prawem?We wniosku połączono fakt bycia bezrobotnym z faktem wypłacenia zasiłku i kwotą.W poradach ZUS jest podane by tego punktu nie zaznaczać jeśli nie pobrało się jeszcze zasiłku.Jest to jednak w części fałszywym oświadczeniem ponieważ jest się jedna zarejestrowanym bezrobotnym.Tyle,że jeszcze się go nie otrzymało.Jednocześnie straszy odpowiedzialnością za składanie fałszywych oświadczeń.Umieścili to pytanie w części:Dodatkowe informacje by nieudolnie obejść art.5 ust.4,który mówi jakie oświadczenie się składa i czego dotyczy.ZUS "oszczędza" w ten sposób na kilku tysiącach osób nawet do 800 zł na jednej .To kilka milionów złotych.Ciekawi mnie czy Prezydent jest świadomy tego jak zniekształcono zapisy ustawy,to jego inicjatywa

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również