Wiadomości z Świętochłowic

Działania świętochłowickiej drogówki przeciwko nielegalnemu transportowaniu odpadów

  • Dodano: 2020-11-24 07:00, aktualizacja: 2020-11-24 07:05

W piątek na terenie miasta świętochłowicka drogówka przeprowadziła działania pod kryptonimem „Odpady”. W trakcie kontroli ciężarówek stróże prawa sprawdzali stosowne zezwolenia, czy kierowcy nie przewożą materiałów niebezpiecznych oraz, czy przestrzegają przepisów prawa o ruchu drogowym. Policjanci nałożyli 5 mandatów karnych oraz zatrzymali jeden dowód rejestracyjny.

W piątek od rana mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego świętochłowickiej komendy prowadzili działania „Odpady”. Stróże prawa sprawdzali ładunki ciężarówek poruszających się po ulicach Świętochłowic. Kontroli poddawana była m.in. legalność przewożonych odpadów, które mogą zagrażać zdrowiu i życiu ludzkiemu oraz środowisku. Drogówka sprawdzała także sposób załadunku odpadów i zgodność ich zawartości z posiadanymi dokumentami przewozowymi. Akcja prowadzona jest cyklicznie i ma na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego pojazdów, które nieprawidłowo transportują odpady na terenie naszego miasta. Policjanci nałożyli 5 mandatów karnych oraz zatrzymali jeden dowód rejestracyjny.

Ty także możesz przyczynić się do eliminacji zagrożeń. Jak to zrobić?

Oprócz bezpośredniego kontaktu z dzielnicowym przypominamy o takim narzędziu jak Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Można na niej nanieść sytuacje, które w naszej ocenie stanowią zagrożenie w konkretnym rejonie. Policjanci weryfikują te zgłoszenia, potwierdzają lub nie i starają się wyeliminować. Wśród różnych kategorii istnieje również ta dotycząca DZIKICH WYSYPISK ŚMIECI.

Przypominamy, że w świetle art. 183 § 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach, lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób, lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym, lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia.
Natomiast na podstawie art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany może zostać ukarana osoba, która wyrzuca na nienależącym do niej gruncie polnym kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.