Wiadomości z Świętochłowic

Konkurs ofert na realizację zadań przeciwdziałających narkomanii i alkoholizmowi

  • Dodano: 2022-01-31 06:00, aktualizacja: 2022-01-31 06:04

Miasto Świętochłowice zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w ustawie o prowadzeniu działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do wzięcia udziału w konkursach na realizację zadań zapisanych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Oferty można składać do 16 lutego 2022 r. w Kancelarii Ogólnej UM lub wysłać pocztą

Wśród zadań do realizacji na rzecz świętochłowiczan są prowadzenie placówek wsparcia dziennego, prowadzenie klubu abstynenta, organizacja zajęć sportowych, kulturalnych i rekreacyjnych.

Organizacje, które chcą realizować wymienione zadania powinny prowadzić działalność statutową adekwatną do charakteru konkursowych zadań, dysponować odpowiednio wykształconą kadrą i napisać program profilaktyczny.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich konkursów ofert znajdziesz na stronie:
https://swietochlowice.pl/urzad/dla-mieszkancow/organizacje-pozarzadowe/konkursy-ofert/

Pobierz: „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 rok”

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również