Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

MDK zaprasza do udziału w konkursie plastycznym

  • Dodano: 2019-10-31 12:00

Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach jest miejscem, gdzie od wielu lat dzieci i młodzież rozwijają swoje pasje i talenty m.in. wokalne, taneczne, instrumentalne, przyrodnicze, dziennikarskie, plastyczne.

W 2019 roku MDK obchodzi 45-lecie działalności oświatowej i kulturalnej. Z tej okazji zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym na projekt statuetki ,, Przyjaciel MDK". Najlepszy projekt zostanie nie tylko nagrodzony ale również stanie się podstawą do realizacji statuetki, która będzie symbolicznym uhonorowaniem osób wspierających działalność placówki - Przyjaciół MDK.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO
na projekt statuetki ,, Przyjaciel MDK"

1. Organizatorem Konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Świętochłowicach adres: ul. Harcerska 1 41 - 600 Świętochłowice www.mdksw.pl FB : mdksw
2. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy - projektu statuetki ,, Przyjaciel MDK", która w przyszłości będzie
wykonywana w technikach przestrzennych i wręczana jako specjalna nagroda - uhonorowanie osób wspierających działalność placówki - przyjaciół MDK.
3. Konkurs ma otwartą formę i jest kierowany do osób w każdym wieku - dzieci, młodzieży i dorosłych. Zasięg konkursu jest ogólnopolski.

Praca konkursowa: konkurs polega na wykonaniu graficznego projektu statuetki.
Format pracy : A3, papier wyższej gramatury np. blok techniczny lub brystol
Technika : rysunek w kolorze lub grafika komputerowa
Uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 prace.
Pracę należy opisać - imię i nazwisko oraz adres do korespondencji i dołączyć do niej wypełnioną kartę zgłoszenia.
Organizator nie zwraca zgłoszonych do Konkursu prac. Autor wyłonionego w Konkursie najlepszego projektu przekazuje prawa autorskie do projektu statuetki Organizatorowi.
4. Termin: prace należy przesłać pocztą tradycyjną lub dostarczyć osobiście na adres Organizatora (sekretariat) do dnia 15 listopada 2019 r. do godz. 19:00.
5. Organizator powoła Jury Konkursu, które oceni prace i wybierze 1 najlepszy projekt. Werdykt Jury jest niepodważalny.
6. Wynik Konkursu zostanie ogłoszony podczas uroczystego koncertu jubileuszowego z okazji 45-lecia działalności
Młodzieżowego Domu Kultury w Świętochłowicach w dniu 23 listopada o godzinie 17:00, a następnie informacja
o nagrodzonym projekcie zostanie umieszczona na stronach internetowych placówki.
7. Nagroda za najlepszy projekt statuetki zostanie wręczona podczas koncertu lub w razie nieobecności uczestnika - przesłana pocztą w późniejszym terminie.
8. Nagrodą główną jest KARTA PODARUNKOWA EMPIK o wartości 500 zł.
9. Uczestnictwo w Konkursie jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z realizacją Konkursu.
10. Uczestnicy Konkursu obecni podczas ogłoszenia wyników konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

Opieka merytoryczna: plastyk - Joanna Szewczyk
Koordynator konkursu: Aleksandra Kania-Gajda
Informacje pod nr telefonu : (32) 77 000 71 SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.