Wiadomości z Świętochłowic

Nabór kandydata do Miejskiej Rady Seniorów

  • Dodano: 2018-03-12 08:00, aktualizacja: 2018-03-12 08:09

Na podstawie uchwały Nr VI/53/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach Prezydent Miasta Świętochłowice Zarządzeniem Nr 89/2018 z dnia 08.03.2018 r. ogłasza nabór kandydata na jej członka. Kandydatów do Rady można zgłaszać w terminie od 08.03.2018 r. do 09.04.2018 r.

Podstawą kandydowania przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych jest złożenie w wyżej wymienionym terminie formularza zgłoszeniowego, którego wzór określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. POBIERZ FORMULARZ

Podstawą kandydowania przedstawicieli osób starszych jest złożenie w wyżej wymienionym terminie formularza zgłoszeniowego, którego wzór określa załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. POBIERZ FORMULARZ

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w zamkniętej kopercie w Punkcie Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach (ul. Katowicka 54) z dopiskiem „Nabór kandydata do Miejskiej Rady Seniorów w Świętochłowicach”.

Członkami Rady mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby mające miejsce zamieszkania na terenie Miasta Świętochłowice.

Członkami Rady mogą zostać:

1) przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych,

2) osoby posiadające poparcie co najmniej 25 osób starszych (tj. osób, które ukończyły 60 rok życia) posiadających miejsce zamieszkania na terenie Miasta Świętochłowice.

Każdy podmiot działający na rzecz osób starszych może zgłosić swojego kandydata lub kandydatów do Rady spośród swoich członków lub innych mieszkańców Miasta Świętochłowice według następujących zasad:

1) podmiot działający na rzecz osób starszych, posiadający mniej niż 50 członków (lub nie posiadający członków) może delegować jednego kandydata do Rady,

2) podmiot działający na rzecz osób starszych, posiadający więcej niż 50 członków może delegować nie więcej niż dwóch kandydatów do Rady.

Przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych wybierani są w trybie ustalonym w statucie lub innym dokumencie wewnętrznym.

Każda osoba starsza (tj. osoba, która ukończyła 60 rok życia) posiadająca miejsce zamieszkania na terenie Miasta Świętochłowice może udzielić poparcia nie więcej niż dwóm kandydatom do Rady. Udzielenie poparcia, przez tę samą osobę, więcej niż dwóm kandydatom do Rady skutkować będzie nieuwzględnieniem głosu poparcia tej osoby przy wszystkich zgłoszonych kandydatach.

W przypadku kandydatów do Rady zgłaszanych przez podmioty działające na rzecz osób starszych, formularz zgłoszeniowy powinien być podpisany zgodnie z zasadą reprezentacji wynikającą ze statutu lub innego aktu wewnętrznego regulującego zasady funkcjonowania danego podmiotu.

Zgłoszenia podlegają weryfikacji formalnej przez Prezydenta polegającej na sprawdzeniu kompletności i poprawności formularzy zgłoszeniowych.

Zgłoszenia złożone po terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

W przypadku gdy zgłoszenie zawiera braki formalne Prezydent wzywa do ich usunięcia w terminie 7 dni od dnia doręczenia stosownego wezwania. W przypadku nieusunięcia braków w terminie, zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.

Informacji udziela Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego tel. 032 3491-942.

Komentarze (2)    dodaj »

  • leopold

    Zgłaszam swoją kandydaturę , jako stary zmierzły i upirdliwy ciul!!

  • krist

    mosz mój głos bo jesteś szczery hihihi

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również