Wiadomości z Świętochłowic

Nabór wniosków o dotacje z programu "Niepodległa"

  • Dodano: 2020-12-23 06:30, aktualizacja: 2020-12-23 06:42

Ruszył nabór wniosków o dotacje z programu "Niepodległa" na 2021 rok. Środki są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji samorządowych.

Wnioski można składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59

Wsparcie z programu “Niepodległa” jest przeznaczone na wydarzenia, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości, w których istotną rolę odgrywa pamięć regionalna związana z różnymi drogami poszczególnych dzielnic kraju prowadzącymi do niepodległości. Realizowane w ramach programu zadania powinny wzmacniać poczucie wspólnoty w oparciu o wartości wpisane w polską tradycję państwową i narodową – wolność, solidarność oraz poszanowanie godności i praw człowieka.

W programie dla samorządowych instytucji kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych) i organizacji pozarządowych (spełniające definicję zawartą w art. 3 ust. 2 ustawy z  24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; tj. Dz. U. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), można wnioskować o dofinansowanie od 10 tys. do 100 tys. złotych. Poziom dofinansowania nie może przekroczyć 85% całości budżetu zadania. Budżet programu dotacyjnego „Niepodległa” w 2021 roku wynosi 3,5 mln zł.  Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania: od 19.03.2021 r. do 20.11.2021 r.

Wnioski należy składać do 18 stycznia 2021 roku do godziny 15.59 poprzez formularz w systemie Witkac.pl.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

1) archiwa państwowe;

2) przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;

3) uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020 r. poz. 85, ze zm.);

4) instytucje kultury;

5) organizacje pozarządowe;

6) kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

7) podmioty prowadzące działalność gospodarczą;

8) Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.

W ramach programu przewiduje się możliwość wsparcia finansowego działań o charakterze regionalnym, w tym upowszechniających wydarzenia historyczne w danym regionie w skali ogólnopolskiej. Zakłada się możliwość realizacji zarówno dużych przedsięwzięć, jak i kameralnych wydarzeń związanych tematycznie ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę.

Rodzaje kwalifikujących się zadań:

1) festiwale, koncerty, spektakle (teatralne, muzyczne i inne);

2) rekonstrukcje historyczne;

3) wystawy wraz z katalogami;

4) projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu – warsztaty,

gry terenowe, questy oraz wykłady, lekcje tematyczne, spacery tematyczne, spotkania, konkursy;

5) wytyczenie i oznakowanie szlaków tematycznych i historycznych;

6) murale;

7) działania organizowane on-line: koncerty, wykłady, spotkania, konkursy, wystawy, warsztaty, oprowadzania i spacery tematyczne, tworzenie tematycznych stron internetowych i aplikacji.

Szczegółowe informacje zawierają:

Instrukcja składania wniosku

Regulamin Programu Dotacyjnego „Niepodległa” na rok 2021

Google NewsSubskrybuj Swiony.pl z Google News

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również