Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Prelekcje o uzależnieniach podczas półkolonii w Świętochłowicach

  • Dodano: 2020-01-29 08:45, aktualizacja: 2020-01-29 09:00

W trakcie trwania drugiego tygodnia ferii w naszym województwie mundurowa z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej miejscowej komendy gościła w świętochłowickim CKŚ „Zgoda”.

W nawiązaniu do akcji „Bezpieczne Ferie 2020” odbyła się tam prelekcja w ramach kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” oraz kampanii „Wkraczasz w dorosłość – wybieraj”. Młodzież uczestnicząca w półkoloniach miała szansę poznać bliżej tematykę problematyki uzależnień od alkoholu i narkotyków. Mundurowa opowiadała młodzieży jak szkodliwe i niebezpieczne są środki psychoaktywne. Zachęcała również młodych ludzi do dokonywania właściwych wyborów oraz życia zdrowego i wolnego od uzależnień.

W miniony czwartek młodzież uczestnicząca w półkoloniach na terenie w świętochłowickiego CKŚ Zgoda miała szansę poznać bliżej tematykę problematyki zażywania środków psychoaktywnych. Głównym tematem spotkania z mundurową z Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej miejscowej komendy były uzależnienia od alkoholu i narkotyków w myśl kampanii „Narkotyki i dopalacze zabijają” oraz kampanii „Wkraczasz w dorosłość-wybieraj”. Podczas wykładu wyemitowano spot promujący kampanię, którego celem jest przekazanie słuchaczom jak szkodliwe i niebezpieczne są środki psychoaktywne. Mundurowa poruszyła tematykę konsekwencji prawnych i szkodliwości palenia, picia alkoholu oraz zażywania narkotyków i dopalaczy przez młodzież. Z kolei w ramach kampania „Wkraczasz w dorosłość – wybieraj” promowała zdrowy i wolny od uzależnień tryb życia, jak również zachęcała do kształtowania wśród młodych ludzi zdolności do dokonywania właściwych wyborów. Uczestnicy z dużym zaangażowaniem wzięli udział w spotkaniu. Chętnie uczestniczyli w ćwiczeniach z wykorzystaniem alko i narko-gogli, które imitują świat widziany oczami osoby po zażyciu narkotyków/dopalaczy lub alkoholu. Na koniec uczniom wręczono broszury informacyjne z hasłem kampanii „Szkoda Ciebie na takie patoklimaty”.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.