Wiadomości z Świętochłowic

Program grantowy dla stowarzyszeń ogrodowych

  • Dodano: 2022-07-20 07:15, aktualizacja: 2022-07-20 07:20

Do 31 lipca stowarzyszenia ogrodowe mogą składać wnioski dotyczące udziału w programie grantowym, którego celem jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Do 31 lipca stowarzyszenia ogrodowe mogą składać wnioski dotyczące udziału w programie grantowym, którego celem jest ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych.

Wnioski o granty mogą składać podmioty zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), jako stowarzyszenia ogrodowe.

Organizatorem naboru wniosków jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Nabór wniosków jest realizowany w ramach projektu „Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 2.5. – Poprawa jakości środowiska miejskiego, Osi priorytetowej: II „Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ).

Cel: ochrona i poprawa jakości terenów zielonych w miastach i ich obszarach funkcjonalnych, przyczyniająca się do łagodzenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez realizację następujących celów operacyjnych:

  • przeciwdziałanie spadkowi różnorodności biologicznej,
  • poprawa jakości życia ludzi dzięki zapewnieniu lepszego stanu środowiska,
  • zwiększenie wartości usług ekosystemów.

Jeden wnioskodawca może złożyć więcej niż jeden wniosek w ramach konkursu.

Jeden wniosek może obejmować więcej niż jeden ROD, prowadzony przez to stowarzyszenia ogrodowe. ROD może być objęty tylko jednym wnioskiem.

Wnioski składa się do Oddziału Regionalnego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia ROD.

Wysokość wsparcia: minimum 10.000 zł – maksimum 100.000 zł (w ROD, w którym liczba działek indywidualnych przekracza 400, maksymalna wartość grantu ustalana jest jako iloczyn: liczby działek indywidualnych w ROD oraz współczynnika 250 zł).

Termin składania wniosku: 31 lipca 2022 r. Kolejne rundy naboru wniosków będą podzielone na etapy miesięczne, trwające od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca

Więcej informacji: https://granty.pl/498624/

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również