Wiadomości z Świętochłowic

Program współpracy z NGO - zgłaszanie propozycji

  • Dodano: 2021-10-14 05:15, aktualizacja: 2021-10-14 05:31

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Miasta Świętochłowice z sektorem pozarządowym. Uwagi i propozycje do projektu można składać od 13 października do 20 października br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2021. Jest on dostępny na naszej stronie internetowej pod linkiem:
https://www.bip.swietochlowice.pl/res/serwisy/pliki/25423219?version=1.0&_ga=2.180728423.1118367562.1633497888-1816341133.1610440171

Propozycje można zgłaszać za pomocą formularza online lub tradycyjnego formularza dostępnego do pobrania poniżej, w którym można zgłaszać uwagi do zapisów w programie aktualnie obowiązującym oraz propozycji zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe w roku 2022, który po uzupełnieniu należy odesłać drogą korespondencyjną lub bezpośrednio złożyć w Wydziale Rozwoju i Polityki Społecznej, Urząd Miasta Świętochłowice, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice z dopiskiem „Formularz zgłoszenia propozycji do Programu Współpracy” lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@swietochlowice.pl z wyżej wymienionym dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie do 20 października 2021 roku.

FORMULARZ PROPOZYCJI - PROGRAM WSPÓŁPRACY NA ROK 2022

 .DOCX

POBIERZ PLIK

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również