Wiadomości z Świętochłowic

Program współpracy z NGO - zgłaszanie propozycji

  • Dodano: 2022-10-31 07:45, aktualizacja: 2022-10-31 07:49

Urząd Miasta zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do udziału w pracach nad przygotowaniem projektu „Programu Współpracy Miasta Świętochłowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, najważniejszego dokumentu wpływającego na zakres współpracy Miasta Świętochłowice z sektorem pozarządowym.

Uwagi i propozycje do projektu można składać od 28 października do 10 listopada br.

Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem współpracy jest program obowiązujący
w roku 2022. Jest on dostępny na stronie internetowej pod linkiem TUTAJ.

Propozycje lub uwagi można zgłaszać drogą korespondencyjną, lub bezpośrednio w Kancelarii Prezydenta Miasta, Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice z dopiskiem „Formularz zgłoszenia propozycji do Programu Współpracy” lub przesłać drogą elektroniczną na adres: ngo@swietochlowice.pl z wyżej wymienionym dopiskiem w nieprzekraczalnym terminie do 10 listopada 2022 roku.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również