Wiadomości z Świętochłowic

Program wyrównywania różnic między regionami III

 • Dodano: 2021-01-22 06:30, aktualizacja: 2021-01-22 06:45

Zdobądź dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” PFRON. Złóż wniosek do końca stycznia 2021 r.

Dla kogo? Adresatami pomocy mogą być:

 1. dla obszaru A – zarządcy w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych;
 2. dla obszaru B – gminy, powiaty lub podmioty, które  prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy;
 3. dla obszaru C – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;
 4. dla obszaru D:
  1. placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  2. jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,
  3. gminy, które dowożą osoby z niepełnosprawnościami do znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych;
 5. dla obszaru E – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;
 6. dla obszaru F – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe,
 7. dla obszaru G – powiaty.

Szczegółowe kryteria dotyczące adresatów wsparcia opisano w dokumencie „Program wyrównywania różnic między regionami III”

Na co? Ze środków przeznaczonych na realizację programu udzielona może być pomoc w ramach:

 1. obszaru A – na inwestycje w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniające dostępność do lokali zamieszkiwanych przez osoby niepełnosprawne;
 2. obszaru B – na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
 3. obszaru C – na utworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
 4. obszaru D – na likwidację barier transportowych;
 5. obszaru E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
 6. obszaru F – na utworzenie warsztatów terapii zajęciowej oraz przeciwdziałanie degradacji infrastruktury istniejących warsztatów terapii zajęciowej;
 7. obszaru G – na finansowanie zadań ustawowych powiatu dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Ile? Wysokość środków przeznaczonych na realizację każdego projektu dofinansowanego w ramach programu nie może przekroczyć:

 • w przypadku obszaru A i B – 55% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się
  do objęcia pomocą w ramach programu;

– obszar A – do 165.000,00 zł na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

– obszar B – do 150.000,00 zł na likwidację barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

 • w przypadku obszaru C – 45% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się
  do objęcia pomocą w ramach programu;

– obszar C – do 34.000,00 zł na każde nowoutworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

 • w przypadku obszaru D – 70% kosztów realizacji projektu kwalifikujących się
  do objęcia pomocą w ramach programu w przypadku projektów dotyczących placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz 80% w przypadku projektów dotyczących warsztatów terapii zajęciowej;

– obszar D – na likwidację barier transportowych do:

 1. 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
 2. 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
 3. 000,00 zł dla autobusów;
 • w przypadku obszaru E – wartości wymaganego wkładu własnego lecz nie więcej niż 15% całkowitych kosztów realizacji projektu wskazanych w umowie dofinansowania;

– obszar E – do 15.000,00 zł na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu;

 • w przypadku obszaru F – do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł. na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;
 • w przypadku obszaru G – 25% wartości środków algorytmu planowanych w danym roku przez powiat na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej;

– w przypadku obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Wnioski o dofinansowanie dotyczące obszarów B, C, D, F i G należy składać do końca stycznia 2021 r. w Urzędzie Miejskim w Świętochłowicach.

Wzory wniosków do pobrania:
– wniosek – obszar B,
– wniosek – obszar C,
– wniosek – obszar D,
– wniosek – obszar F.

Wnioski o dofinansowanie dotyczące obszarów A i E programu składa się w Oddziale PFRON Katowice w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje na temat możliwości przystąpienia do programu znajdują się na stronie PFRON https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/program-wyrownywania-ro/procedury-realizacji-programu-oraz-zalaczniki-rok-2020-2021/

Na początek zachęcamy do zapoznania się z dokumentem „Program wyrównywania różnic między regionami III”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 3491 845.

Komentarze (1)    dodaj komentarz »

 • Ewa

  Dlaczego dajecie informację o takich projektach na tydzień przed końcem wnioskowania. Nie ma szans na załatwienie tych wszystkich dokumentów w tak krótkim czasie, nie mówiac o wyliczeniu kosztów i napisania projektu.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.