Wiadomości z Świętochłowic

PUP wyremontowany, ale miasto wstrzymuje odbiór. Dlaczego?

 • Dodano: 2018-10-31 13:00

Remont Powiatowego Urzędu Pracy w Świętochłowicach bardzo się przeciągnął, miasto wciąż odmawia odbioru budowy, tłumacząc to różnymi nieprawidłowościami, z kolei główny wykonawca za taki stan rzeczy obwinia przede wszystkim zamawiającego – a więc właśnie świętochłowicki magistrat.  Sytuacja jest nie tylko niejasna, ale również w obliczu trwającej, zaciekłej kampanii wyborczej, stała się jedną z wielu osi, wokół której kręci się polityczny spór między Dawidem Kostempskim a Danielem Begerem.

Umowa na remont została podpisana z firmą BUDOREM jeszcze w czerwcu 2016 roku, a zakończenie prac miało nastąpić najpóźniej 25 września 2017 roku. Formalnie jednak procedura wciąż się nie zakończyła, miasto odmawia odbioru tłumacząc to licznymi nieprawidłowościami. Na ten temat wypowiedział się na swoim facebookowym profilu wiceprezydent Świętochłowic, Bartosz Karcz:

Generalny wykonawca z własnej winy doznał bardzo dużych opóźnień w toku tej inwestycji. Całkowite opóźnienie wyniosło 335 dni. Jednocześnie pomimo wielokrotnych wezwań do usunięcia usterek wykonawca nie wykonał przebudowy zgodnie z projektem i specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz wskazaniami inspektora nadzoru. Zgodnie z przepisami gmina zmuszona była do odstąpieniu od umowy i naliczyła kary umownej. (pisownia oryginalna – przyp. red.)

Wykonawca jednak odbija piłeczkę i w wydanym oświadczeniu winą obarcza miasto, które według niego w trakcje realizacji remontu wprowadzało zmiany materiałowe, przygotowało niespójną dokumentację projektową, a także zlecało dodatkowe roboty.

opóźnienie w wykonaniu ww. przedsięwzięcia budowlanego wyniosło 268 dni (…) i w całości zostało spowodowane z winy Zamawiającego (zmiany materiałowe, niespójność dokumentacji projektowej, zlecanie robót dodatkach) oraz z przyczyn niezależnych od Wykonawcy jak i Zamawiającego (zmiana prawa, błędna inwentaryzacja geodezyjna sieci podziemnych) o czym Zamawiający był informowany na bieżąco. Nieprawdziwe są więc dane podawane przez Pana Prezydenta Dawida Kostempskiego o 2 latach opóźnienia jak i Pana Wiceprezydenta Bartosza Karcza o 335 dniach opóźnienia.
Przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z projektem budowlanym, czego potwierdzeniem jest uzyskane prawomocne pozwolenie na użytkowanie obiektu , dane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Gmina  Świętochłowice celowo próbując przeciągnąć całe przedsięwzięcie zgłaszała różnego rodzaju usterki, m.in.: nieumyte szyby w oknach, wymiana zabrudzonych elementów, brak wzrostu trawy, itp. – czytamy w wydanym oświadczeniu.


Z rozmowy z prezesem firmy BUDOREM, Łukaszem Rejekiem, wynika, że 24 sierpnia firma BUDOREM wezwała urząd do odbioru, jednak ten zareagował na to próbą odstąpienia od umowy, a jako przyczynę wskazał zatrudnienie przez wykonawcę podwykonawcy, o którym magistrat miał nie wiedzieć. Jak tłumaczy pan Łukasz Rejek, owa firma nie była faktycznie podwykonawcą, ale dostawcą elewacji, a zatem BUDOREM nie miał obowiązku informować o niej zamawiającego. Główny wykonawca mimo to poinformował magistrat o takiej firmie już w połowie 2017 roku, wtedy faktycznie urząd mógł odstąpić od umowy, ale miał na to 30 dni – spóźnił się zatem o ponad rok.

O kwestię odstąpienia od umowy zapytaliśmy również wiceprezydenta Świętochłowic Bartosza Karcza:

Urząd odstąpił od umowy. Opóźnienie było bardzo duże, pracy nie były wykonane, mało tego, pojawiały się już pierwsze usterki, np. pęknięcia ścian – tego było bardzo dużo. Firma zgłosiła gotowość odbioru, a na miejscu wciąż jeszcze trwała budowa, dalej prace trwały i absolutnie temat nie był skończony. Zrobili to zapewne po to, żeby przestały im się naliczać  kary umowne (…). Odbiór może nastąpić wtedy, kiedy faktycznie jest gotowe. Gdybyśmy odebrali prace, które są nieskończone, to byłoby złamanie prawa – mówi Bartosz Karcz.

Kolejną kwestią sporną jest sprawa zapłaty. BUDOREM 7 września wezwał urząd do zapłaty należności na rzecz swoich podwykonawców, co faktycznie po kilku tygodniach nastąpiło, przy czym Łukasz Rejek widzi to jako skutek swojego wezwania, z kolei Bartosz Karcz tłumaczy to jako swoją inicjatywę, która miała na celu pomoc mniejszym, lokalnym firmom, których funkcjonowanie bez tych środków mogłoby być zagrożone.

Nie jest prawdą, że gmina nie zapłaciła. Na rzecz generalnego wykonawcy dokonano zapłaty w kwocie ponad 1,2 mln złotych a pozostała kwota jest wypłacana bezpośrednio zgłoszonym podwykonawcom generalnego wykonawcy. Są to często małe firmy, które wykonywały na budowie częściowe zadania takie jak rożnego rodzaju instalacje czy elementy wykończenia budynku. Często też firmy z naszego miasta. Oczywiście po potwierdzeniu wykonania przez nie robót na budowie.

Taka forma rozliczenia jest uczciwa i chroni małe często rodzinne firmy przed dużymi kłopotami. Taka lista podwykonawców jest obecnie w weryfikacji i już prawie 600 tys złotych gmina wypłaciła na rzecz podwykonawców, których prace zostały wykonane i odebrane.

Było to rozwiązanie jedyne z możliwych bo chroniło interes gminy i podwykonawców. Jest to też w tej sprawie jedyny możliwy kierunek działania gminy zgodny z prawem. – pisze na facebooku Bartosz Karcz.

Wciąż pozostaje jeszcze kwestia zapłaty głównemu wykonawcy, który wciąż czeka na blisko 4 miliony złotych za wykonane prace – skoro jednak nie ma odbioru, nie może być również mowy o przelewie. 

Jak widać obie strony konfliktu wokół świętochłowickiego PUP-u mają swoją wizję tego, co się stało, a w obliczu tak zaciętego sporu trudno oczekiwać jakiegoś porozumienia, można się zatem spodziewać, że sprawa ujrzy swój finał dopiero w sądzie.

Komentarze (53)    dodaj »

 • Magda

  Moja firma dokonała dostawy i montazu materiału elewacyjnego PUP Świętochłowice..... coś co dziś cieszy oko z ulicy. Do dziś nie otrzymaliśmy należnej zapłaty, "pozostała kwota jest wypłacana bezpośrednio zgłoszonym podwykonawcom generalnego wykonawcy. Są to często małe firmy, które wykonywały na budowie częściowe zadania takie jak rożnego rodzaju instalacje czy elementy wykończenia budynku" Totalna bzdura?!!!! Raz dostałam odpowiedź negatywną , drugim razem podtrzymanie stanowiska i kwota kar umownych względem GW. Teraz została mi tylko bieganina po US z prośbą o prolongatę podatku z wszystkich faktur dotyczących inwestycji PUP. Towarzyszy mi wstyd i upodlenie. Musiałam sprzedać dom by zapłacić za dostarczone materiały. Pracę zlecił jeden z bytomskich cwaniaczków. Na ich szczęście oni mają się dobrze a ja i moi pracownicy taplamy się w [...]ie już kolejny rok! Za krzywdy ludzkie karma wróci po kolei do wszystkich. Mam nadzieje, że dosięgnie ich ręka sprawiedliwości!

 • leopold

  Śmiało wielbiciele jesiotra!!!Można jeszcze pobarłożyć prawie 2 godziny, a potem ????? A potem piękna niedziela i przepiękny poniedziałek - już bez POmyj!!! Dla takich chwil warto żyć!!!! Wypadało by kupić miotłę z przeceny brzozową, ryżową- najlepiej drucianą i stawić się w poniedziałek na czyn społeczny wymiatania śmieci z urzędu.Mile widziane są taczki widły grabie i inne poręczne narzędzia!!!

 • leopold

  Śmiało wielbiciele jesiotra!!!Można jeszcze pobarłożyć prawie 2 godziny, a potem ????? A potem piękna niedziela i przepiękny poniedziałek - już bez POmyj!!! Dla takich chwil warto żyć!!!! Wypadało by kupić miotłę z przeceny brzozową, ryżową- najlepiej drucianą i stawić się w poniedziałek na czyn społeczny wymiatania śmieci z urzędu.Mile widziane są taczki widły grabie i inne poręczne narzędzia!!!

 • Lyuoba

  Pani od żużla, zwijaj żagle ropucho

 • Finka

  Wina Delfina. Środki pozyskane przez Gminę Świętochłowice za okres ruiny Delfina 2015-2018 na projekty infrastrukturalne i środowiskowe (drogi, środowisko, przebudowy budynków) dane z BIP i strony internetowej urzędu:- bezzwrotne dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Fundusze Europejskie blisko 22.500.000 zł- bezzwrotne dofinansowanie w ramach Metropolitalnego Funduszu Solidarności GZM blisko 5.200.000 zł- bezzwrotna dotacja ze środków rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na remont DTŚ ponad 3.800.000 zł- bezzwrotne dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Fundusze Europejskie ponad 59.250.000 złRazem 90.750.000 zł. Mało? Jak na okres ruiny to robi wrażenie. Wnioski dla myślących trzeźwo nasuwają się same.

 • leopold

  "Razem 90.750.000 zł" No!!!! Fantastyczny wynik. Tyle ,że jakoś z wiosny mieliśmy jakieś 92.000.000zł długu. Czyli nie wchodząc w szczegóły ktoś zachapał jakieś 1.250.000!!! Chyba to poszło na specjalny pokarm dla jesiotrów co wróciły do Kaliny i nie trawią fenolu!!!Kawior fenolowy- nasz regionalny produkt!!!

 • Doinformowany

  Z czego połowa długu od czasów Mosia. Więc in plus, nie licząc lat 2011-2014, 45.000.000 zl

 • gość

  Cwany wykonawca. Sam nie płaci podwykonawcom a chce od miasta kasę za robotę. "Wzywa" żeby miasto zapłaciło podwykonawcom zamiast niego. Jak jego robota wyglądała tak jak znajomość prawa i umowy co ją chyba podpisał to nikogo nie powinny dziwić "żale" i "oświadczenia" tego pana wykonawcy. Patrząc po umowie ze strony miasta mu naliczyli jakieś 3 bańki kary, 1,2 mln już dostał, 600 tysi wypłacili podwykonawcom a nie wiadomo ilu i na jaką kasę jeszcze czeka pewnie drugie tyle, to 4,8 mln a cała robota to niecałe 6 baniek. Wartałoby zapłacić vat od wystawionej faktury kolejna bańka. A gdzie własne koszty. Wynika, że lolo nie zarobi na tej budowie a jeszcze ma zapłacić vat to teraz będzie wciskał kit że miasto nie chciało odebrać jak robota nie była zrobiona. Kombinuje żeby faktury nie wystawić bo skarbówka takiej kasy nie odpuści. Nie zdziwiłoby mnie jakby się puźniej okazało że to pan wykonawca blokował odbiór nie kończąc robót bo nie będzie odbioru jak on nie dostanie zaraz kasy.

 • Wykonawca

  Człowieku ten wykonawca udostępnił sporą część dokumentacji, a z niej jasno wynika kogo tu była wina. Wezwania do odbioru, wezwania do zapłaty podwykonawcom, przyciągania urzędasów, wezwania do przedłużenia terminu i inne dokumenty zostały udostępnione. A Ty byś płacił podwykonawcom jakbyś nie dostał kasy za robotę? Ciekawe skąd byś jej tyle wziął

 • akwarium

  W dniu wyborów trzeba fest uważać, żeby jacyś delfinowi "wolontariusze" czegoś nie ....drukowali .

 • antyPO

  Troska o każdy publiczny grosz zapewne byłaby bardziej wiarygodna, gdyby Pan Prezydent Dawid Kostempski nie jeździł jednym z najdroższych (najdroższym?) aut służbowych ( w samorządzie) w województwie śląskim, a pan Wiceprezydent Bartosz Karcz, nie był jednym z najlepiej opłacanych wiceprezydentów. Do początku ciszy wyborczej zostało raptem kilkanaście godzin, więc czas ponowić kilka pytań dotyczących "wydarzeń piątkowych". Czy w "listach z podziękowaniami" od "niektórych radnych", które były "kopertowane" w UM "po godzinach pracy" przez "grupę społeczników", znalazły się sugestie na kogo oddać głos w II turze wyborów? Czy wśród "listów z podziękowaniami" znalazły się też "listy dziękczynne" od świeżo wybranych radnych Panów Dawida Kostempskiego i Bartosza Karcza? Dzisiaj mamy piątek, drugi dzień listopada. Czy wiadomo, co dzieje się z zapowiadanym przez Pan Prezydenta w dniu 27.10.2018 (czyli prawie tydzień temu) pozwem sądowym w trybie wyborczym? Czy znalazła się się już jakaś Ważna Persona z UM, która OFICJALNIE i PUBLICZNIE, wzięła na siebie odpowiedzialność za wejście na teren UM, po godzinach pracy, "grupy społeczników"? Czy ta Ważna Persona OFICJALNIE i PUBLICZNIE zapewniła, że pobyt w tym miejscu i o tym czasie "grupy społeczników", był zgodny z przepisami dotyczącymi RODO?

 • Macgyver

  Obawiam się że tego się nie dowiemy! Bo z tymi sądami to tak jak z tymi wolnymi mediami. Świony to miasto w którym większość wyborców interesuje się własnym nosem a nie tym co dzieje się w około.A druga część to ci co nauczeni są tylko brać w zamian nic nie dając od siebie,wolą siedzieć w domu przy browarku niż zrobić sobie spacer i oddać głos w wyborach!

 • leopold

  A tu się niektórzy martwią za co wyremontujemy stadion na skałce. Po prostu też za to nie zapłacimy ,a wykonawcę pozwiemy za np.niewłaściwy rozmiar buta jednego z fizycznych !!! I gra gitara jak mawia pewien Kiepski!!!

 • Kapelusik

  Niedziela dniem ostatecznym dla delfina. POtem po równi pochyłej na dno, nie myśl maluczki karierowiczu ze ujdzie ci płazem cała kampania na to sa paragrafy, wchodzenie do instytucji miejskich, oświatowych, kulturalnych, jazda służbowym autem, wykorzystywanie pracowników, sprzętu i majątku.

 • Angela

  Zadziwiające, że wszyscy bronią interesu wykonawcy, a nie swojego miasta. Ja też wydam oświadczenie, że mi się kilka baniek należy od gminy. Mam nadzieję, że też opublikujecie i będziecie mnie wspierać aby miasto zapłaciło. Aha, zapomniałem dodać, że sporo zrobiłem w terminie, ale świadczenia umownego nie skończyłem w całości, więc pomimo kar jakie muszę zapłacić, dla waszego spokoju wydam oświadczenie, że to wina miasta i DK. Pomożecie? Bo w przyjaznym mieście płaci się każdemu, niezależnie czy sie należy. Prawda?

 • Znachor

  Bańki mogę ci postawić na plecach tak dla zdrowotności bo widzę że coś chyba nie najlepiej się czujesz.

 • leopold

  Bańki na głowie aby wyciągnąć na wierzch trochę rozumu!!!

 • leopold

  Bańki na głowie aby wyciągnąć na wierzch trochę rozumu!!!

 • leopold

  Ten stolarz zapewne też jest w zmowie z opozycją!!! Dlatego zleceniodawca bojąc się dekonspiracji podał adresy pod którymi podobno nie mieszka zatem nie mógł odebrać faktur wysyłanych podobno do niego!!! Jak sądzisz ???To zrobił tak dla jaj czy też już podpisując umowę chciał mieć wykonaną usługę i jeszcze domagać się odszkodowania od wykonawcy i za usługę oczywiście nie płacić???

 • Naked

  A na oś podgórze miasto nie zapłaciło za oswietlenie i znow plac zabaw boisko i parking pochłoneły ciemnosci i piekny nowy kompleks stal sie siedliskiem cpunow i zlodzieji

123

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również