Wiadomości z Świętochłowic

Świętochłowice: Rekrutacja do przedszkoli na rok 2023/2024

  • Dodano: 2023-02-01 06:00, aktualizacja: 2023-02-01 06:16

Komunikat Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Świętochłowicach w sprawie zasad i terminów postępowania rekrutacyjnego do miejskich przedszkoli na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja do przedszkoli na rok 2023/2024

Wnioski o przyjęcie do przedszkoli miejskich można składać w terminie od 1 marca do 17 marca 2023 roku. Nabór na rok szkolny 2023/2024 prowadzony jest na wolne miejsca w przedszkolu, dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 31 ust.3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe- t. j. Dz.U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.), przy czym może przystąpić do naboru dopiero w rekrutacji uzupełniającej.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu nie biorą udział w rekrutacji – rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, do którego aktualnie dziecko uczęszcza w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego, tj. od 20.02.2023 r. do 28.02.2023 r.

Brak złożonej we wskazanym terminie deklaracji będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

Rekrutacja do przedszkoli miejskich w roku szkolnym 2023/2024, tak jak w poprzednich latach, odbywa się za pomocą systemu elektronicznego NABO. W procesie rekrutacji nie jest brana pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Elektroniczny serwis rekrutacyjny będzie dostępny od 23 lutego 2023 r.- przeglądanie ofert przedszkoli. Otwarcie etapu rekrutacji -„wypełnianie wniosków”, „logowanie się” – od 1 marca 2023 r.

W celu zapisania dziecka do przedszkola po raz pierwszy należy wypełnić elektronicznie wniosek poprzez bezpośrednie zalogowanie pod adresem: przedszkola-swietochlowice.nabory.pl.

Link do w/w adresu będzie udostępniony na stronach internetowych przedszkoli oraz Miejskiego Zarządu Oświaty. Po zalogowaniu się, rodzice/prawni opiekunowie będą mieli także dostęp do wszystkich funkcji programu NABO.

Więcej informacji oraz szczegółowe kryteria naboru dostępne są TUTAJ.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również