Wiadomości z Świętochłowic

Uruchomiony został Fundusz Dostępności tzw. "program windowy"

  • Dodano: 2019-10-10 08:15, aktualizacja: 2019-10-09 09:12

Uruchomiony został Fundusz Dostępności (tzw. "program windowy") na realizację wielu brakujących bądź niezbędnych inwestycji w budynkach mieszkalnych.

Zgodnie z założeniami Programu Dostępność Plus (Działanie 1 „Budynki bez barier”) program likwidacji barier architektonicznych ma na celu zwiększenie dostępności do budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, jak również budynków użyteczności publicznej.  O wsparcie będą mogły ubiegać się wszystkie podmioty będące właścicielami ww. budynków, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego, organy JST, inne podmioty publiczne. Wdrażaniem tych działań zajmie się Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), który będzie udzielał pożyczek na inwestycje związane z zapewnieniem dostępności w budynkach.

Katalog wydatków kwalifikowalnych inwestycji obejmuje wszelkie prace budowlane oraz materiały budowalne i środki trwałe, projekty techniczne niezbędne do realizacji inwestycji a także nadzór inwestorski. Inwestycje mogą dotyczyć zarówno przebudowy, rozbudowy lub modernizacji budynków oraz terenów bezpośrednio wokół nich. Może to być nie tylko montaż czy dobudowa wind, ale też np.  podjazdy dla wózków, automatyczne drzwi, wideodomofony, platformy przyschodowe itp. Podmiot zainteresowany skorzystaniem z pożyczki powinien zgłosić się do BGK  z wnioskiem o pożyczkę.
Co ważne, po spełnieniu określonych przez PFRON warunków, będzie istniała możliwość skorzystania z dotacji (pożyczka z dopłatą PFRON).

Pożyczki będą udzielane na atrakcyjnych warunkach:

  • brak ograniczenia ich wysokości (ale w przypadku udzielania przez pośredników finansowych – do 1 mln zł)
  • okres kredytowania do 20 lat
  • niskie oprocentowanie w wysokości 0,15% rocznej stopy
  • brak wymaganego wkładu własnego
  • brak opłat i prowizji
  • możliwość częściowego umorzenia w wysokości do 40% kapitału


Termin rozpoczęcia naboru wniosków: od 4 października 2019r.
Program Dostępność Plus

Sprawdź szczegóły na stronach:

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również