Wiadomości z Świętochłowic

Współczesna forma niewolnictwa...czyli o handlu ludźmi

  • Dodano: 2021-08-25 06:00, aktualizacja: 2021-08-25 06:11

W miniony piątek policjantka ze świętochłowickiej komendy odwiedziła miejscowe Centrum Integracji Społecznej. W trakcie spotkania z uczestnikami zatrudnienia socjalnego poruszyła tematykę zjawiska handlu ludźmi. Zwalczanie tego procederu nie jest łatwe, dlatego tak ważne jest uświadamianie o zagrożeniach z tym związanych.

Handel ludźmi jest zjawiskiem podlegającym dynamicznym przemianom, którego nasilenie zaobserwowano w Polsce na początku lat 90-tych. Obecnie Polska nie jest już tylko krajem pochodzenia ofiar, ale także krajem tranzytowym, przez który odbywa się transfer ofiar z Europy Wschodniej do Europy Zachodniej oraz krajem docelowym dla ofiar wykorzystywanych głównie w prostytucji i pracy przymusowej.  Jedną z najważniejszych rzeczy związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budowanie szeroko rozumianej świadomości społecznej. Aby zwalczać i zapobiegać przestępstwu handlu ludźmi, które jest wyjątkowo dynamiczne, podlegające znacznym wahaniom, trzeba poznać złożoność tego zjawiska. Pomóc w tym ma Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi organizowany i obchodzony pod auspicjami Unii Europejskiej.

Mając na celu poszerzenie wiedzy na temat przestępstwa handlu ludźmi oraz przeciwdziałanie zagrożeniom z tym związanych, w miniony piątek mundurowa ze świętochłowickiej policji odwiedziła świętochłowickie Centrum Integracji Społecznej. Uczestnicy zatrudnienia socjalnego mieli szansę wziąć udział w prelekcji poświęconej zjawisku handlu ludźmi oraz niebezpieczeństw, które mogą napotkać na swojej drodze osoby zainteresowane np. podjęciem pracy za granicą.

Ten okrutny rodzaj przestępczości zorganizowanej ma bardzo złożony charakter

Przestępstwo handlu ludźmi to współczesna forma niewolnictwa. Stanowi jedną z najcięższych zbrodni, godzącą w wolność i ludzką godność. Mimo podejmowania wielu działań ukierunkowanych na przeciwdziałanie temu procederowi w dalszym ciągu jest dużym problem. Ponadto, z uwagi na bardzo złożony charakter, jest to przestępstwo niezwykle trudne do wykrycia i udowodnienia, a przestępcy ciągle szukają nowych sposobów na werbowanie kolejnych ofiar. Współczesne niewolnictwo przybiera różne formy. Poszukujący pracy i lepszego życia są wykorzystywani do przymusowych zajęć, prostytucji, żebrania, czy do popełniania różnego rodzaju przestępstw lub wykroczeń. Wykorzystywani są do wyłudzania świadczeń, a ich prawa, jako pracowników nie są respektowane.

W trakcie spotkania uczestnicy dowiedzieli się m.in. na czym polega zjawisko handlu ludźmi, jakie przybiera formy, jakimi metodami posługują się przestępcy, aby zniewolić ofiary oraz gdzie ofiary handlu ludźmi i inne osoby mogą szukać pomocy. Policjantka podkreśliła, że wzmożoną ostrożnością należy kierować się szczególnie w okresie letnim, kiedy wiele osób wyjeżdża za granicę np. w celach zarobkowych. Istotna jest więc świadomość swoich praw i obowiązków, a także wiedza na temat zagrożeń, które mogą czyhać w miejscu podjęcia pracy.

Wszyscy obecni z dużym zaangażowaniem uczestniczyli w spotkaniu. Edukacja jest bardzo istotna, ponieważ proceder handlu ludźmi, często niedostrzegalny, jest obecny również w Polsce. Obecnie obserwuje się zmianę, jeżeli chodzi o formę najczęściej popełnianych przestępstw związanych z handlem ludźmi. Do tej pory zdecydowanie przeważało wykorzystanie seksualne (wykorzystanie osób do prostytucji, w przemyśle pornograficznym), natomiast od 2016 roku obserwuje się, iż większość przypadków związana jest z wykorzystaniem do pracy przymusowej. Wiele osób chcących poprawić swoją sytuację życiową decyduje się na szukanie pracy poza granicami kraju, gdzie stają się ofiarami nieuczciwych osób zajmujących się wyzyskiem, handlem ludźmi.

Grupy przestępcze zajmujące się handlem ludźmi wykorzystują różne metody, aby zwerbować osoby szukające pracy. Wyjeżdżając za granicę należy dokładnie sprawdzić wiarygodność przyszłego pracodawcy i upewnić się, co do legalności zatrudnienia. Warto skorzystać z baz ofert pracy od sprawdzonych pracodawców i pośredników pracy. Można skorzystać z takich stron, jak EURES – Europejskie Służby Zatrudnienia (www.eures.praca.gov.pl), czy też KRAZ – Krajowy Rejestr Agencji Zatrudnienia (www.kraz.praca.gov.pl). Przed wyjazdem warto również zapoznać się z adresami i numerami telefonów ambasady oraz konsulatu RP w kraju, do którego się udajemy.

Więcej informacji na temat przestępstwa handlu ludźmi można przeczytać na stroni http://www.handelludzmi.eu., na portalu www.gov.pl/web/handel-ludzmi oraz na stronie śląskiej Policji w zakładce Handel ludźmi.

W przypadku zauważenia zdarzenia, które może świadczyć o tym, że jakaś osoba jest wykorzystywana i może być ona ofiarą handlu ludźmi, należy niezwłocznie poinformować Policję dzwoniąc na ogólnodostępny numer 112 lub 997.

Ponadto w Wydziale do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji funkcjonuje telefon zaufania + 48 664 974 934 oraz skrzynka e-mailowa: handelludzmibsk@policja.gov.pl, gdzie można w sposób anonimowy przekazać wszelkie informacje dotyczące procederu handlu ludźmi oraz uzyskać poradę lub wsparcie.

Komentarze (2)    dodaj »

  • Zza lady

    Niewolnik, służący, kierowca czy mąż ?

  • Mieszkaniec

    Każdy mąż czy kierowca czy służący to niewolnik(ca)

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również