Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

XIII Konkurs Kolęd i Pastorałek

  • Dodano: 2012-12-14 10:30
CKŚ w Świętochłowicach oraz Parafia św. Augustyna w Świętochłowicach Lipinach zapraszają do wziącia udziału w konkursie Kolęd i Pastorałek.
 
 
REGULAMIN
  
Organizatorzy – Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach,
                            Parafia św. Augustyna w Świętochłowicach Lipinach,
 
Cel - kontynuowanie tradycji wspólnego kolędowania,
 
Uczestnicy - soliści , duety oraz zespoły muzyczno-wokalne w kategoriach: do 11 lat , 12-15 lat, powyżej 16 lat ,
 
Termin i miejsce przesłuchań - 18.01.2013 r. godz.15.00, Centrum Kultury Śląskiej w Świętochłowicach, ul. Chorzowska 73,
 
Biuro organizacyjne:  tel./fax (32)2456 -791, 515 183 274 do godz. 15.00
                                e-mail: konkurs@cks.org.pl         temat: kolęda
 
Osoba odpowiedzialna: Gizela Krawczyk    
                                              
Koncert laureatów z rozdaniem nagród 27.01.2013 r. godz.17.30 Kościół św. Augustyna
 
* w razie dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie prawo zorganizowania przesłuchań w dodatkowym terminie. 
 
Zasady uczestnictwa:
- Uczestników mogą zgłaszać ośrodki kultury, parafie i prywatne osoby,
- Każdy wykonawca prezentuje jedną kolędę lub pastorałkę w języku polskim,
- Wypełnioną czytelnie kartę zgłoszenia należy przesłać na wyżej podany adres wg. załączonego wzoru (do pobrania ze strony internetowej www.cks.org.pl)
- Termin zgłoszenia do  14.01.2013 r. 
- Wykonawcy mogą prezentować kolędy z własnym akompaniamentem lub półplaybackiem nagranych na CD w  formacie audio
 
Odbiorcy – konkurs otwarty dla publiczności.
 
Ocena i nagrody:
Jury powołane przez organizatora oceniać będzie uczestników zgodnie z  ogólnie przyjętymi zasadami, zwracając szczególną uwagę na umiejętności  wokalne wykonawców, dykcję, interpretację, stopień trudności wykonywanych utworów oraz ogólny wyraz artystyczny.
W każdej kategorii zostaną przyznane nagrody i wyróżnienia Organizatorzy zapewniają  nagłośnienie: max 8 mikrofonów, pianino, odtwarzacz CD
 
Postanowienia ogólne:
niepełnoletni uczestnicy konkursu przyjeżdżają z opiekunem koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące harmonogram występów oraz werdykt jury zostaną umieszczone na stronie internetowej www.cks.org.pl.
 

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.