Wiadomości z Świętochłowic

Z myślą o przyszłości wsi

  • Dodano: 2009-01-23 15:25

"Odnowa i rozwój wsi jako jedno z działań samorządowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007 – 2013" była tematem konferencji, która odbyła się w Sali Sejmu Śląskiego.

Spotkanie otworzył wicemarszałek Województwa Śląskiego Adam Stach. "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - finansowany ze środków unijnych - służyć ma poprawie jakości życia na terenach wiejskich poprzez zaspakajanie potrzeb społecznych i kulturalnych ich mieszkańców. Pobudzać ma także wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej małych miejscowości oraz wspierać dziedzictwo kulturowe i specyfikę wsi" - powiedział wprowadzając w tematykę obrad.

Na dofinansowanie mogą liczyć inwestycje związane z budową i modernizacją obiektów społeczno-kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Wspierana będzie budowa ścieżek rowerowych, szlaków pieszych, placów zabaw, miejsc rekreacyjnych oraz obiektów sportowych. Program odnowy wsi obejmuje także zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych, rewitalizację zabytków, zakup i odnawianie obiektów charakterystycznych dla danego regionu oraz budowę obiektów przeznaczonych na cele promocji lokalnych produktów i usług.

O wsparcie finansowe ubiegać się mogą m.in. gminy, instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Maksymalna wysokość pomocy wynosi 500 tys. zł dla jednej miejscowości.

Źródło: www.silesia-region.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również