Wiadomości z Świętochłowic

Zadbaj o bezpieczeństwo podczas prac polowych

  • Dodano: 2019-09-09 08:15, aktualizacja: 2019-09-06 08:50

Wypadki przy pracy w rolnictwie zdarzają się częściej niż w innych działach gospodarki.

Bywa, że do wielu prac angażowane są dzieci i osoby w podeszłym wieku

Niestety, często dochodzi do wypadków, na skutek których osoby doznają różnych obrażeń, a nawet tracą życie. Dlatego policjanci apelują o rozwagę podczas wykonywania prac polowych i radzą jak uniknąć zagrożeń. Bezpieczne żniwa zależą tylko od gospodarzy. Ich zapobiegliwość, wyobraźnia i ostrożność może uratować komuś zdrowie lub życie. Jednocześnie policjanci apelują do kierowców, aby w okresie żniw zachowali na drogach szczególną ostrożność, gdyż pojawia się wiele maszyn rolniczych i kombajnów zbożowych.

Co roku podczas prac polowych dochodzi do wypadków

Niektóre z nich kończą się tragicznie. Niestety, wypadki te dotyczą także dzieci. Bezpieczne żniwa zależą tylko od gospodarzy. Podczas prac polowych pamiętaj, że pośpiech nie jest wskazany. Nim rozpoczniesz pracę w polu czy w obrębie gospodarstwa sprawdź maszyny i dobrze je przygotuj do pracy. Dla wielu dzieci prace wykonywane w gospodarstwie są stałym obowiązkiem. Podwórze gospodarstwa rolnego to nie tylko codzienne miejsce pracy rolnika. Tu koncentrują się często zabawy dzieci i życie rodzinne. W trakcie zabawy często dochodzi do upadków z drabiny, pogryzienia przez zwierzęta, skaleczenia, oparzenia, porażenia prądem, zatrucia środkami ochrony roślin. Żniwa nie zwalniają od opieki nad dziećmi. Najmłodsi nie powinni pracować czy pomagać w okolicznościach, które mogą zagrażać ich życiu i zdrowiu. Chrońmy dzieci przed niebezpiecznymi zabawami przy maszynach rolniczych. Od naszej odpowiedzialności zależy życie innych.

Jednocześnie policjanci apelują do kierowców, aby w okresie żniw zachowali na drogach szczególną ostrożność, gdyż pojawia się wiele maszyn rolniczych i kombajnów zbożowych.

Jak uniknąć zagrożeń? • Nie zezwalajmy dzieciom na wykonywanie niebezpiecznych prac polowych. 
• Nie pozostawiajmy małych dzieci bez opieki dorosłych. 
• Nie pozostawiajmy niebezpiecznych narzędzi w miejscach, gdzie mogą stanowić zagrożenie dla dziecka. 
• W obejściu powinno być wydzielone miejsce, w którym dzieci mogłyby bawić się. Miejsce to winno być odgrodzone wysoką siatką od części roboczej podwórka, po którym chodzą zwierzęta i poruszają się maszyny rolnicze. 
• Nie wolno dziecku przebywać w odległości mniejszej niż 50 m od pracującej maszyny rolniczej. 
• Nie prośmy dzieci o pomoc przy pracach ze szkodliwymi substancjami chemicznymi takimi jak pestycydy, nawozy, paliwa, rozpuszczalniki, smary, smoły. 
• Każdorazowe uruchomienie kombajnu czy ciągnika poprzedź sygnałem dźwiękowym, a wcześniej upewnij się czy w sąsiedztwie pracującej maszyny nie przebywają osoby nieuprawnione, np. bawiące się dzieci! 
• Nie każdy, zwłaszcza osoby starsze i dzieci, powinien pracować na wysokości, np. na przyczepie przy załadunku, przy układaniu słomy na stogach i na poddaszach! 
• Nie przewoź nikogo na załadowanych wozach i przyczepach! 
• W stanie nietrzeźwym nie podejmuj żadnej pracy; nie pozwalaj, by inni to czynili! 
• Nie pozwalajmy dziecku na obsługę ciągników i maszyn rolniczych! 

Komentarze (3)    dodaj »

  • błękitek bałtycki

    No to przydzta i pomószta bo cza siec a sie ćmi. Ićta i weśta siyrpy i uchoćta na swoje morgi,miszkosz tu a niwisz?

  • vovtek812

    Hahaha. Pól uprawnych w świonach co niemiara :)

  • [O_o]

    Jest prezydent z PSL to i taka informacja.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również