Wiadomości z Świętochłowic

Zgłoś uwagi dotyczące realizacji zadania publicznego

  • Dodano: 2021-08-16 08:15, aktualizacja: 2021-08-16 08:21

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 19 sierpnia br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Organizacja warsztatów muzycznych w celu przygotowania do koncertu Chóru Ex Animo w kościele NSPJ w Piaśnikach” przygotowanej przez Stowarzyszenie Kulturalne Piaśniki.

Wydział Rozwoju i Polityki Społecznej informuje, że do dnia 19 sierpnia br. można zgłaszać uwagi dotyczące oferty realizacji zadania publicznego pn. “Organizacja warsztatów muzycznych w celu przygotowania do koncertu Chóru Ex Animo w kościele NSPJ w Piaśnikach” przygotowanej przez Stowarzyszenie Kulturalne Piaśniki.

Zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Forma zgłaszania uwag*:

  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miejski w Świętochłowicach, ul. Katowicka 54, 41-600 Świętochłowice
  • osobiście, w Kancelarii Ogólnej Urzedu Miejskiego, ul. Katowicka 54.

* Liczy się data wpływu uwag do Urzędu Miejskiego.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.