Wiadomości z Świętochłowic

Zmiany w systemie odbioru odpadów komunalnych

 • Dodano: 2020-12-24 08:15, aktualizacja: 2020-12-24 06:33

Biuro Ekologii zawiadamia, że od 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych. Od tego dnia odpady komunalne z terenu nieruchomości niezamieszkałych (garaże, pawilony handlowe, kioski, budki, ROD, budynki przemysłowe, itp.) na terenie Miasta Świętochłowice nie będą odbierane przez wykonawcę wyłonionego w przetargu przez Gminę Świętochłowice.

W związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Świętochłowicach następujących uchwał:

 • uchwały nr XXXIII/282/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/301/12 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 28listopada 2012r. w sprawie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (DZ. U. Woj. Śląskiego z 2020r., poz. 8661)
 • Uchwały nr XXXIII/283/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (DZ. U. Woj. Śląskiego z 2020r., poz. 8663)
 • Uchwała nr XXXIII/284/20 z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat od właścicieli nieruchomości którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz od właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy (DZ. U. Woj. Śląskiego z 2020r., poz. 8662)

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani będą do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi Prezydent Miasta Świętochłowice na podstawie art. 9c Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439).

Lista podmiotów jest zamieszczona na stronie www.bip.swietochlowice.pl w zakładce „Rejestr Działalności – Odpady Komunalne”.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Świętochłowice oraz ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości.

Do podstawowych zasad należą:

 • wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych (pojemniki lub worki) oraz utrzymanie tych urządzeń w stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
 • segregowanie odpadów na 5 frakcji;
 • przekazywanie zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych firmie wpisanej; do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Prezydenta Świętochłowice.

Zgodnie z art.10 ust.1 pkt. 2 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2020r. poz. 1439), właściciel nieruchomości, który nie wykonuje ww. obowiązków podlega karze grzywny.

W związku z koniecznością stosowania się do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Świętochłowic przez podmioty zakwalifikowane jako nieruchomości niezamieszkałe, informujemy o konieczności dostarczenia drogą mailową na adres ego@swietochlowice.pl do dnia 31.03.2021 następujących danych dotyczących zawartej umowy na odbiór odpadów komunalnych z wybraną firmą wywozową:

-nazwa firmy świadczącej usługi wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych,

– okres obowiązywania umowy,

-rodzaj przekazywanych odpadów, Gminnym Systemie Gospodarki Odpadami Komunalnymi,

-częstotliwość wywozu poszczególnych frakcji odpadów.

Informuję, że wypełnienie obowiązku odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać kontroli.

Ponadto informujemy, że w Gminnym Systemie Gospodarki Odpadami Komunalnymi pozostają:

– nieruchomości zamieszkałe,

– ogródki niezrzeszone w ROD (zwane ustawowo jako inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe),

– nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (zwane potocznie nieruchomościami mieszanymi , np. kamienice i bloki ze sklepami na parterze budynku).

W przypadku nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (zwane potocznie nieruchomościami mieszanymi , np. kamienice i bloki ze sklepami na parterze budynku), w związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Świętochłowicach następujących uchwał:

 • uchwały nr XXXIV/297/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/135/19 z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty
 • Uchwały nr XXXIV/298/20 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/225/20 Rady Miejskiej w Świętochłowicach z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

od stycznia 2021 roku ulega zmianie system naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w nieruchomościach niezamieszkałych, stanowiących część nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne od stycznia 2021 będą wynosić:

1) za pojemnik o pojemności 120 l – 6,30 zł;

2) za pojemnik o pojemności 240 l – 12,60 zł;

3) za pojemnik o pojemności 1100 l – 58,20 zł;

4) za worek o pojemności 120 l – 18,10 zł;

5) za worek o pojemności 60 l – 9,00 zł.

W związku z faktem, że w/w opłata oprócz pojemników na odpady zmieszane dotyczyć będzie również pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (1. Tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i metale, 2. Papier, 3. Szkło, 4. Bioodpady stanowiące odpady komunalne) istnieje konieczność złożenia przez Państwa nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mając na uwadze powyższe, proszę o pilne złożenie w UM w Świętochłowicach do dnia 29 stycznia 2021r. nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w zakresie tej części nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy) uwzględniającej wszystkie pojemniki, również te do selektywnej zbiórki.

Deklarację można pobrać ze strony:

http://czyste.swietochlowice.pl/deklaracje.html

Komentarze (6)    dodaj »

 • Zbigniew Sek

  Kolejny haracz na rzecz prywatnej firmy. Jedyna zainteresowana z 22 to ta z Łagiewnik, jak zawsze ręka rękę myje. Podziękujemy przy wyborach

 • Misiek

  A ile płacą te z ogródków na Skałce, bo tam durś jakby bomba wybuchła (ekologiczno i biologiczno)...

 • śmigło od koparki

  Taczka i jazda z wami oszołomy bo ręce od waszych porąbanych pomysłów już opadają! Proponuję jeszcze opłatę klimatyczną dla osób zamieszkałych w bliskiej odległości od Kaliny a od właścicieli garaży za kolor bramy!

 • Przedsiębiorca

  Wychodzi na to że miesięcznie będę płacił ok 350 zł....... Rewelacja......

 • ???

  Skąd to wyliczenie ?

 • voytek81

  Ręce opadają po takich akcjach magistratu.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.