Wiadomości z Świętochłowic

ZOZ Świętochłowice pozyskał ponad 400 tys. zł na poprawę ergonomii w szpitalu

  • Dodano: 2021-10-13 14:15

ZOZ Świętochłowice pozyskało ponad 400 tys. zł na poprawę ergonomii w szpitalu poprzez zakup sprzętu i środków trwałych. Łącznie z wkładem własnym oznacza to wartą pół miliona złotych inwestycję w poprawę warunków pracy pracowników medycznych i niemedycznych.

- Projekt ma na celu eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych i obejmie ponad 140 osób, pracujących w pionie medycznym, administracyjnym oraz technicznym - czytamy na stronie ZOZ Świętochłowice.


Modernizacja stanowisk pracy

Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy oraz eliminację zidentyfikowanych ryzyk obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia pracowników szpitala, połączonych z bezpośrednim wsparciem pracowników Oddziału Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej, w tym Pracowni Endoskopii, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Neurologii oraz pracowników administracyjnych, w tym gospodarczych i technicznych. 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zakupione zostanie m.in.:

  • videokolonoskop, 
  • szafa do przechowywania endoskopów, 
  • stół zabiegowy wraz z wyposażeniem, 
  • mobilne wózki wielofunkcyjne dla stanowisk pielęgniarskich, 
  • urządzenia rolkowe wspomagające transport pacjenta, 
  • podnośniki transportowo-kąpielowe,
  • stół pionizacyjny. 

Ponadto szpital zakupi ergonomiczny sprzęt biurowy oraz urządzenia i wyposażenie techniczne.


Zaplanowano również szkolenia personelu

W ramach zadania zaplanowano również szkolenia personelu w zakresie radzenie sobie ze stresem, jak również szkolenia dla pracowników, u których pojawiają się dolegliwości ze strony układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związane z wykonywaną pracą.

- Pracownicy szpitala zostaną też objęci szkoleniami w zakresie radzenie sobie ze stresem, dzięki którym nauczą techniki opanowania emocji, konstruktywnej rozmowy, ale też zachowań asertywnych i metod dających możliwość polepszenia samopoczucia poprzez zastosowanie technik relaksacyjnych i wyciszających. W ramach zadania zaplanowano również szkolenia dla pracowników, u których pojawiają się dolegliwości ze strony układu ruchu i obwodowego układu nerwowego, a ich występowanie wiąże się z wykonywaną pracą, która wymaga dużego wysiłku pewnych grup mięśni przy podtrzymywaniu i przemieszczaniu zarówno pacjentów, jak i ciężkich przedmiotów oraz wykonywania niektórych czynności w niewygodnych, nienaturalnych pozycjach ciała, co powoduje obciążenie czy ucisk -  czytamy na stronie ZOZ Świętochłowice. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne Kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również