Wiadomości z Świętochłowic

ZOZ Świętochłowice pozyskał ponad 400 tys. zł na poprawę ergonomii w szpitalu

  • Dodano: 2021-10-13 14:15

ZOZ Świętochłowice pozyskało ponad 400 tys. zł na poprawę ergonomii w szpitalu poprzez zakup sprzętu i środków trwałych. Łącznie z wkładem własnym oznacza to wartą pół miliona złotych inwestycję w poprawę warunków pracy pracowników medycznych i niemedycznych.

- Projekt ma na celu eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy, z uwzględnieniem działań szkoleniowych i obejmie ponad 140 osób, pracujących w pionie medycznym, administracyjnym oraz technicznym - czytamy na stronie ZOZ Świętochłowice.


Modernizacja stanowisk pracy

Działania podejmowane w projekcie uwzględniać będą modernizację stanowisk pracy oraz eliminację zidentyfikowanych ryzyk obniżających efektywność i wpływających na stan zdrowia pracowników szpitala, połączonych z bezpośrednim wsparciem pracowników Oddziału Chirurgii Ogólnej i Krótkoterminowej, w tym Pracowni Endoskopii, Oddziału Chorób Wewnętrznych, Oddziału Neurologii oraz pracowników administracyjnych, w tym gospodarczych i technicznych. 

Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zakupione zostanie m.in.:

  • videokolonoskop, 
  • szafa do przechowywania endoskopów, 
  • stół zabiegowy wraz z wyposażeniem, 
  • mobilne wózki wielofunkcyjne dla stanowisk pielęgniarskich, 
  • urządzenia rolkowe wspomagające transport pacjenta, 
  • podnośniki transportowo-kąpielowe,
  • stół pionizacyjny. 

Ponadto szpital zakupi ergonomiczny sprzęt biurowy oraz urządzenia i wyposażenie techniczne.


Zaplanowano również szkolenia personelu

W ramach zadania zaplanowano również szkolenia personelu w zakresie radzenie sobie ze stresem, jak również szkolenia dla pracowników, u których pojawiają się dolegliwości ze strony układu ruchu i obwodowego układu nerwowego związane z wykonywaną pracą.

- Pracownicy szpitala zostaną też objęci szkoleniami w zakresie radzenie sobie ze stresem, dzięki którym nauczą techniki opanowania emocji, konstruktywnej rozmowy, ale też zachowań asertywnych i metod dających możliwość polepszenia samopoczucia poprzez zastosowanie technik relaksacyjnych i wyciszających. W ramach zadania zaplanowano również szkolenia dla pracowników, u których pojawiają się dolegliwości ze strony układu ruchu i obwodowego układu nerwowego, a ich występowanie wiąże się z wykonywaną pracą, która wymaga dużego wysiłku pewnych grup mięśni przy podtrzymywaniu i przemieszczaniu zarówno pacjentów, jak i ciężkich przedmiotów oraz wykonywania niektórych czynności w niewygodnych, nienaturalnych pozycjach ciała, co powoduje obciążenie czy ucisk -  czytamy na stronie ZOZ Świętochłowice. 

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: VIII. Regionalne Kadry gospodarki opartej na wiedzy dla działania: 8.3. Poprawa dostępu do profilaktyki, diagnostyki i rehabilitacji leczniczej ułatwiającej pozostanie w zatrudnieniu i powrót do pracy dla poddziałania: 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.