Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Badania medycyny pracy w Rudzie Śląskiej szybko i bez kolejek

 • Dodano: 2019-02-17 13:00, aktualizacja: 2019-02-18 07:57

Każda osoba rozpoczynająca swoją karierę zawodową ma obowiązek udać się na wizytę do lekarza medycyny pracy. Niezależnie od tego, czy nasza praca to czynności biurowe, czy praca ze szkodliwymi substancjami, nie można rozpocząć pracy bez aktualnego orzeczenia od lekarza medycyny pracy. Od teraz wszystkie badania możemy wykonać w jeden dzień w w poradni medycyny pracy w Rudzie Śląskiej!

Medycyna pracy jest dziedziną, zajmującą się badaniem wpływu środowiska pracy na zdrowie pracowników, diagnostyką, leczeniem i profilaktyką chorób zawodowych. Lekarze medycyny pracy zajmują się także wykonywaniem badań okresowych, wstępnych czy kontrolnych pracowników. Lekarze medycyny pracy zobowiązani są również do udzielania pracownikom wszelkich wskazówek, co do sposobów zapobiegania niekorzystnym zmianom w stanie zdrowia spowodowanych warunkami pracy.

- Dzięki medycynie pracy odnotowujemy systematyczny spadek liczby chorób zawodowych. Nie można również zapominać, że podczas badań wstępnych i okresowych często dochodzi do wykrycia wczesnych objawów groźnych chorób. Poprzez nasze działania chcemy zapobiec powstaniu chorób zawodowych u danych pracowników - mówi Krystyna Osmenda-Łaskawiec, lekarz z ogromnym doświadczeniem z zakresu medycyny pracy.

W ramach tzw. służby medycyny pracy realizowane są zadania z zakresu:

 • ograniczania szkodliwego wpływu pracy na zdrowie poprzez współpracę z pracodawcą w zakresie rozpoznawania i oceny czynników mających negatywny wpływ na zdrowie pracowników, ocena ryzyka związanego z pracą,
 • udzielanie zarówno pracodawcom, jak i pracownikom porad w zakresie ergonomii, fizjologii i psychologii pracy,
 • sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej, poprzez wykonywanie badań, ocenę możliwości pracownika do wykonywania danego zawodu.

Kodeks pracy jasno określa, kiedy jesteśmy zobowiązani do wizyty u lekarza medycyny pracy. Wizyta musi się odbyć w określonych przypadkach:

 • przed rozpoczęciem pracy u nowego pracodawcy,
 • po zmianie stanowiska lub zakresu pracy na danym stanowisku (także w obrębie jednej firmy),
 • przed upływem ważności poprzedniego zaświadczenia o zdolności do pracy
 • wizyta okresowa.

Okresowe badania pracownik odbywa co 1-5 lat, a ich częstotliwość związana jest ściśle z charakterem stanowiska, na jakim pracuje.

- Specjalistyczne badania konsultacyjne oraz badania dodatkowe stanowią część badania profilaktycznego. Wykonuje się je po analizie określonych w skierowaniu na badania występujących na stanowisku czynników szkodliwych i uciążliwych. Mogą to być np.: czynniki fizyczne – np. hałas, wdychanie pyłu przemysłowego; czynniki toksyczne – np. wdychanie tlenku glinu; czynniki biologiczne – np. wirus zapalenia wątroby typ B, i inne czynniki: np. praca wymagająca stałego i długotrwałego wysiłku głosowego - mówi Krystyna Osmenda-Łaskawiec.

W Centrum Medycznym POST MEDICAL w Rudzie Śląskiej wykonywane są wszystkie niezbędne konsultacje lekarskie oraz psychologiczne, jak i dodatkowe badania diagnostyczne wynikające z przepisów prawa. Badania wstępne, okresowe, kontrolne, wykonywane są na podstawie skierowania wydanego przez zakład pracy. Skierowanie określa charakter pracy oraz zagrożenia wynikające z pracy na danym stanowisku. Wszystkie te badania możemy wykonać już w jeden dzień!

Centrum Medyczne POST MEDICAL w ramach medycyny pracy oferuje szeroki zakres badań:

 • badania wstępne,
 • badania okresowe,
 • badania kontrolne,
 • badania przy zmianie stanowiska pracy,
 • badania do celów sanitarno-epidemiologicznych,
 • badania kierowców,
 • badania wysokościowe,
 • badania osób narażonych na promieniowanie jonizujące,
 • badania czynnościowe (EKG, spirometria, audiometria).

Wykwalifikowana kadra pracowników Centrum Medycznego POST MEDICAL dba o to, by:

 • badania były przeprowadzone szybko, sprawnie i w miłej atmosferze,
 • ich dobór był zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
 • nie były zbytnim obciążeniem dla firmy i nie dezorganizowały jej czasu pracy.

Ponadto POST MEDICAL zapewnia bezpośredni kontakt z lekarzem medycyny pracy. Pozwala to w sposób kompetentny rozwiać wątpliwości związane z zagrożeniami na stanowisku pracy. Lekarz medycyny pracy dokonuje oceny stanu naszego zdrowia, przeprowadza także wywiad mający na celu zbadanie środowiska, w jakim będziemy pracować. W trakcie takiej wizyty przeprowadzane są badania wstępne, a wraz z upływem lat pracy na danym stanowisku – badania okresowe i kontrolne.

Medycynę pracy w Centrum Medycznym POST MEDICAL wyróżnia:

 • doświadczona kadra medyczna,
 • dogodna lokalizacja w centrum Rudy Śląskiej przy ul. Pocztowej 7,
 • łatwy dojazd autostradą A4 lub Drogową Trasą Średnicową,
 • pracownia psychologiczna na miejscu,
 • punkt pobrań materiału do badań na miejscu.

Największym atutem Centrum Medycznego POST MEDICAL w Rudzie Śląskiej jest to, że wszelkie badania wykonywane są na miejscu i w ciągu jednego dnia pacjent otrzymuje niezbędne zaświadczenia i orzeczenia.


Źródło: Materiały zewnętrzne

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.