Wiadomości z Świętochłowic

Co powinna zawierać umowa najmu mieszkania? Poradnik

 • Dodano: 2024-04-09 11:15

Wynajmując mieszkanie, obie strony powinny spisać odpowiednią umowę. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale także sposób na zabezpieczenie interesów wynajmującego oraz najemcy. W naszym poradniku znajdziesz wszystkie niezbędne informacje, by prawidłowo taką umowę sporządzić.

Co powinna zawierać umowa najmu

Umowa najmu mieszkania musi być dokładna i precyzyjnie identyfikować wynajmującego i najemcę. Dlatego w jej treści powinny znaleźć się następujące dane:

 • Imię i nazwisko wynajmującego.

 • Imię i nazwisko najemcy.

 • PESEL wynajmującego i najemcy.

 • Seria i numer dowodu tożsamości obu stron.

 • W przypadku działalności gospodarczej: nazwa firmy, siedziba i numer NIP wynajmującego.

Także wynajmowane mieszkanie powinno być dokładnie opisane w umowie. Tak by nie było wątpliwości, której nieruchomości dotyczy transakcja. Oto jakie informacje powinieneś zawrzeć w umowie:

 • Dokładny adres nieruchomości – ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy, miejscowość.

 • Powierzchnia użytkowa mieszkania.

 • Wyposażenie i sprzętu znajdujące się w mieszkaniu.

 • Dokładny opis stanu mieszkania.

 • Lista i zasady użytkowania pomieszczeń przynależnych takich jak piwnica, miejsce parkingowe, czy też komórka lokatorska.

Umowa powinna także określać warunki najmu. Ważne są: okres trwania wynajmu, obowiązki obu stron, wysokość czynszu oraz opłat eksploatacyjnych, terminy płatności, dane rachunku bankowego wynajmującego, a także warunki dotyczące kaucji i wypowiedzenia umowy. Ustalenia dotyczące sposobu naprawienia ewentualnych szkód również powinny znaleźć się w dokumencie. Zabezpieczy to obie strony przed nieporozumieniami. Jeżeli ten temat Cię interesuje, zachęcamy do lektury tekstu: Najem krótkoterminowy mieszkania – co warto wiedzieć?

Umowa najmu mieszkania - na co zwrócić uwagę?

Przy zawieraniu umowy najmu mieszkania, ważne jest, by obie strony znały warunki współpracy. Nie chodzi tu tylko o czas najmu, czy też kwestie finansowe, ale o obowiązki obu stron. Najemca, podpisując umowę, zobowiązuje się do terminowego regulowania czynszu. Może także podjąć się drobnych napraw na własny koszt, czy też ma przeprowadzić remont przed wyprowadzką. Jednak kwestie te muszą być uzgodnione przez obie strony. Warto także wykupić polisę ubezpieczeniową, która pomoże szybko uporać się ze skutkami zalania, pożaru lub innej nieprzewidzianej sytuacji.

Ważnym elementem umowy najmu mieszkania jest kaucja. Jest to wpłacana z góry kwota, która jest zabezpieczeniem dla właściciela wynajmowanego mieszkania. Ma ona pokryć ewentualne koszty związane z naprawami lub zaległościami czynszu. Wysokość kaucji ustalają obie strony. Zazwyczaj wynosi ona dwu- lub trzykrotność miesięcznego czynszu. Jeżeli najemca nie wyrządził żadnych szkód, oraz nigdy nie spóźnił się z opłatami, kaucja powinna zostać zwrócona po zakończeniu umowy. Jeżeli temat kaucji szczególnie Cię interesuje, to zobacz w tym serwisie, jakie jeszcze kwestie warto poznać.

Dobrze napisana umowa najmu powinna okre­ślać jasne wytyczne dotyczące opłat za opóźnie­nia w płatnościach. Powinna też określać okoliczności, w których najemcy nie ponoszą odpowie­dzialności za szkody wynikające z niekontrolowanych sytuacji. Ustalenie­ tych parametrów pozwala uniknąć przyszłych nieporozumień lub sporów między wynajmującymi a naje­mcami. Obie strony odnoszą korzyści z jasno określonych warunków umowy, które de­finiują obowiązki i konsekwencje.

Umowa najmu mieszkania – dodatkowe informacje

Umowa najmu nie zawsze musi trwać do jej końca zapisanego w umowie. Zdarzają się przypadki, gdy z różnych powodów konieczne jest rozwiązanie. Może dojść do tego za porozumieniem stron, lub w trybie natychmiastowym. Pierwszy tryb najczęściej stosuje się, gdy wystąpiły obiektywne warunki. Natomiast ten drugi to narzędzie stosowane przez jedną ze stron, gdy druga rażąco nie wywiązuje się ze swoich obowiązków zapisanych w umowie.

Pamiętaj, że w przypadku umów na czas nieoznaczony, najemcę lub wynajmującego obowiązuje stosowny okres wypowiedzenia. Jeżeli czynsz płatny jest co miesiąc, to umowa powinna zostać wypowiedziana z miesięcznym wyprzedzeniem. Natomiast jeżeli czynsz za wynajem jest rozliczany w innych odstępach czasu, to umowa może zostać wypowiedziana z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Umowa najmu nie musi być potwierdzona notarialnie, by była ważna. Jej nieważność może być natomiast skutkiem niezgodności z przepisami lub gdy została błędnie sporządzona. Dlatego ważne jest zapoznanie się ze wzorami takiego dokumentu, zwłaszcza jeżeli pierwszy raz wynajmujesz mieszkanie.

Umowa najmu mieszkania. Podsumowanie

Jak widzisz, umowa najmu jest przydatnym dokumentem. Jej sporządzenie nie jest trudne. Powinieneś tylko pamiętać o istotnych elementach i zawarciu wszystkich ustaleń. Umożliwia to uniknięcie późniejszych sporów i zapewnia jasność co do praw i obowiązków każdej ze stron. Dokument taki obu stronom zapewnia poczucie bezpieczeństwa przez cały okres najmu. Dlatego przygotuj go starannie według informacji zawartych w naszym małym poradniku.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.