Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Co to jest UDT? Jak zdobyć uprawnienia UDT? Odpowiadamy!

 • Dodano: 2020-05-18 12:15

Powstało już wiele tekstów o tym, co to jest UDT. W poniższym artykule prezentujemy najbardziej aktualne informacje o tym, jak zdobyć uprawnienia UDT, czy można to zrobić bez wychodzenia z domu i jaka jest ich cena. Zapraszamy do lektury!

Jak rozwinąć skrót UDT?

Zacznijmy od odpowiedzi na pytanie "co to jest UDT" i jak rozwinąć ten skrót? UDT to nic innego jak Urząd Dozoru Technicznego. Jest to instytucja państwowa, której początki funkcjonowania i tradycja wywodzą się jeszcze z czasów przed I Wojną Światową. Natomiast pod tą właśnie nazwą, Urząd Dozoru Technicznego został powołany do życia 26 października 1950 roku w Warszawie. Od tego czasu stale prowadzi swoją działalność.

Czym zajmuje się UDT?

Zakres działalności Urzędu Dozoru Technicznego jest dość szeroki i dotyczy przede wszystkim sprawowania dozoru technicznego nad urządzeniami dozoru technicznego. Szczegółowy zakres obowiązków opisany jest w art. 37 Ustawy o Dozorze Technicznym z 21.12.2000 roku. To właśnie ten dokument ( wraz z późniejszymi zmianami, o których więcej dowiesz się tutaj) określa podstawy tego, co to jest UDT i czym się zajmuje. Mówi m.in. o:

 • ocenie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych;
 • kontroli nad przestrzeganiem przepisów dot. UDT i BHP;
 • sprawowaniu dozoru technicznego nad różnego typu urządzeniami UDT;
 • prowadzeniu ewidencji dopuszczonych do użytku pojazdów;
 • nadzorowaniu faktycznego stanu technicznego urządzeń UDT;
 • wdrażaniu nowych planów szkoleniowych oraz sprawdzaniu kwalifikacji pracowników obsługujących urządzenia podlegające pod nadzór tej instytucji;
 • wydawaniu certyfikatów oraz zaświadczeń potwierdzających uprawnienia UDT.

A to tylko część z zadań, które wykonuje Urząd Dozoru Technicznego nad urządzeniami dozoru technicznego.

Czym są “urządzenia dozoru technicznego”?

Urządzenia dozoru technicznego to takie, które podlegają pod nadzór UDT już od pierwszej fazy procesu ich projektowania, poprzez kontrolę nad elementami składowymi oraz materiałami, aż po podjęcie decyzji o dopuszczeniu do eksploatacji i sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem sprzętu.
Do urządzeń dozoru technicznego zalicza się:

 • pojazdy transportu bliskiego:
  - żurawie;
  - dźwigi towarowe;
  - suwnice;
  - wciągarki;
  - wciągniki;
  - chodniki i schody ruchome;
  - dźwigi osobowe;
  - wózki jezdniowe podnośnikowe (wózki paletowe elektryczne, wózki czołowe spalinowe i elektryczne, takie jak tu - wózki wysokiego składowania, wózki widłowe przegubowe, wózki widłowe terenowe oraz podobnego typu urządzenia wyposażone w napęd).
 • urządzenia ciśnieniowe:
  - kotły parowe;
  - kotły wodne;
  - rurociągi przemysłowe i technologiczne;
  - instalacje zbiornikowe;
  - instalacje urządzeń kotłowni wodnej.
 • bezciśnieniowe i niskociśnieniowe zbiorniki:
  - przeznaczone do przechowywania materiałów niebezpiecznych;
  - przeznaczone do materiałów trujących;
  - przeznaczone do materiałów żrących;
  - przeznaczone do przechowywania ciekłych łatwopalnych materiałów.
 • dźwigniki;
 • kabinowe i krzesełkowe przenośniki.

Jak zdobyć uprawnienia UDT?

Aby zdobyć uprawnienia UDT wcale nie trzeba zapisywać się na kurs! Warunkiem koniecznym w celu uzyskania pozwolenia jest za to zdanie egzaminu UDT. Jego termin można ustalić bezpośrednio w jednej z lokalnych siedzib Urzędu Dozoru Technicznego.


Jakie są wymogi przeprowadzenia egzaminu?
Kandydat na operatora wózków widłowych musi:

 • przedstawić zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu;
 • zapewnić miejsce oraz sprawne, dopuszczone do eksploatacji urządzenia, na których będzie mogła zostać przeprowadzona praktyczna część egzaminu;
 • uiścić opłatę egzaminacyjną w wysokości 184,43 zł (stawka opłaty obowiązująca od 11 lutego 2020).
  Chcesz wiedzieć, ile możesz zarobić jako operator wózka widłowego? Sprawdzisz to tutaj!

Czy uprawnienia UDT można uzyskać zdalnie?

Gdy wiesz już co to jest UDT, jak uzyskać uprawnienia oraz ile kosztuje przeprowadzenie egzaminu przed komisją UDT, warto poznać odpowiedź na ostatnie pytanie - czy istnieje możliwość uzyskania uprawnień UDT online?
Niestety nie. Zgodnie z wymogami i formą, jaką zachowuje egzamin UDT nie ma w tym momencie możliwości, aby przebiegał on w formie zdalnej.


Natomiast przygotowania do samego egzaminu, czyli szkolenia na wózki widłowe można odbyć online (mowa oczywiście o teoretycznej części kursu). Tego typu opcja dostępna jest np. na: www.lemarpol.eu/kursy-na-wozki-widlowe-online.

UDT - czy wiesz już wszystko?

W powyższym artykule zaprezentowaliśmy odpowiedzi na popularne i często padające pytanie (takie jak co to jest UDT, ile kosztuje egzamin oraz czy uprawnienia UDT można uzyskać online).


Jeśli chcesz wiedzieć więcej zapraszamy na:  www.manitou.pl/module/csblog/post/19-1-co-to-jest-udt-regulacje-prawne-zakres-dzialan.html.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.