Wiadomości z Świętochłowic

Ile kosztuje założenie Prostej Spółki Akcyjnej?

  • Dodano: 2022-02-24 07:45, aktualizacja: 2022-02-25 10:07

Od 1 lipca 2021 r. każdy polski przedsiębiorca ma możliwość założenia prostej spółki akcyjnej. Wiąże się to oczywiście z koniecznością dopełnienia pewnych formalności oraz poniesienia konkretnych opłat. Ile zatem kosztuje założenie prostej spółki akcyjnej?

Artykuł przygotowany przy współpracy ze stroną https://www.psa24.pl

Jak założyć prostą spółkę akcyjną?

Prosta spółka akcyjna może zostać założona na dwa różne sposoby:

  • w formie umowy sporządzanej notarialnie – w tym zakresie niezbędna staje się wizyta w wybranej kancelarii notarialnej,
  • w trybie elektronicznym poprzez system S24 – ta opcja wymaga jednak posiadania kwalifikowanych podpisów elektronicznych albo aktywnego profilu zaufanego, które służą do podpisywania dokumentów rejestracyjnych (w tym umowy zawieranej elektronicznie).

Każdy z ww. trybów zakładania PSA wiąże się z konkretnymi opłatami. Prosta spółka akcyjna należy do kategorii kapitałowych spółek prawa handlowego, co oznacza, że podlega obowiązkowej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym – to z kolei oznacza konieczność uiszczenia odpowiednich opłat sądowych.

Notarialne założenie prostej spółki akcyjnej

Jeśli założyciele PSA zdecydują się na wybór formy notarialnej muszą pamiętać o dwóch opłatach – taksie należnej notariuszowi za sporządzenie wymaganych dokumentów oraz opłatach sądowych za wpis do KRS. Nowy rodzaj spółki wymusił wprowadzenie odpowiednich przepisów regulujących zakres wynagrodzenia notariusza i tak zgodnie z dodanymi przepisami maksymalna stawka taksy notarialnej wynosi:

  • 1200 zł za prowadzenie rejestru akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej w stosunku rocznym za każdy rozpoczęty rok,
  • 100 zł za dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy prostej spółki akcyjnej,
  • 50 zł za udzielenie informacji z rejestru akcjonariuszy, o której mowa w art. 30035 § 3 ustawy z 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych.

Opłaty za wpis prostej spółki akcyjnej do KRS (w tym za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym) wynoszą łącznie 600 zł. Notarialna forma założenia omawianej spółki gwarantuje jednak poprawność dokonanych czynności – umowa i statut PSA zostaną bowiem w całości sporządzone przez notariusza, oczywiście zgodnie z wytycznymi założycieli danej spółki. Pamiętajmy jednak, że wniosek o wpis spółki do KRS musi zostać złożony przez wspólników – notariusz nie dokonuje tej czynności. 

Elektroniczne założenie prostej spółki akcyjnej

Alternatywnym sposobem na założenie prostej spółki akcyjnej jest wybór wersji elektronicznej. Założyciele muszą w tym zakresie skorzystać z systemu S24, który jest także stosowany przy zakładaniu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością.

Stworzenie umowy spółki jest tutaj darmowe, rejestracja i logowanie się do systemu S24 nie jest związane z jakimikolwiek opłatami. Jak widać odpada w tym zakresie obowiązek uiszczenia wynagrodzenia w formie taksy notarialnej. Mankamentem jest jednak to, że podpisywanie dokumentów odbywa się w formie elektronicznej, a to z kolei wymaga posiadanie aktywnego profilu zaufanego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego. O ile profil można założyć zupełnie za darmo, o tyle podpis elektroniczny stanowi dosyć wysoki wydatek (mieszczący się w zakresie ok. 1-2 tys. zł). 

Elektroniczne założenie spółki to także niższe koszty wpisu do KRS – ta forma rejestracji powoduje, że opłaty sądowe są znacznie niższe, wynoszą dokładnie 350 zł. Przelew na konto właściwego sądu rejestracyjnego odbywa się także elektronicznie, trzeba więc pamiętać, że użytkownik może zostać obciążony opłatą za taką płatność (nie jest jednak ona zbyt wygórowana i wynosi zazwyczaj kilka złotych). 

PCC a prosta spółka akcyjna

Utworzenie nowej spółki kapitałowej wiąże się z koniecznością uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Ta zasada nie jest jednak stosowana w przypadku prostych spółek akcyjnych. Jest to związane z tym, że polska ustawa o PCC musi być zgodna z regulacjami unijnymi. Według nich naszego ustawodawcę obowiązuje zakaz dotyczący wprowadzania opodatkowania nowego typu spółki, a także zmian zasad opodatkowania obowiązujących w dniu 1 stycznia 2006 r. - w tym objęcia podatkiem nowego typu kapitału w spółce kapitałowej. Dlatego też zawarcie umowy prostej spółki akcyjnej, jak również podjęcie uchwały o emisji nowych akcji, nie będzie podlegać opodatkowaniu PCC, ponieważ PSA nie jest objęta regulacją ustawy o PCC.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.