Wiadomości z Świętochłowic

Ile się czeka na rozwód?

  • Dodano: 2024-03-20 19:00, aktualizacja: 2024-03-22 07:29

Na to ile się czeka na rozwód ma wpływ wiele czynników takich jak np. fakt, czy strony wnoszą o rozwód z orzeczoną winą czy bez, czy posiadają wspólne małoletnie dzieci i czy porozumiały się w sprawie sprawowania opieki nad nimi oraz co do wysokości alimentów, a także to czy sąd, w którym rozpoznawana jest sprawa, znajduje się w dużym czy małym ośrodku miejskim, a tym samym jaki jest stopień obłożenia pracą orzekającym w nim sędziów, jak również inne kwestie, niejednokrotnie losowe, jak dla przykładu urlop czy długa choroba orzekającego sędziego. Z praktyki wynika jednak, że przeciętnie na uzyskanie wyroku rozwodowego bez orzeczenia o winie trzeba czekać między trzy a sześć miesięcy, chociaż oczywiście może się zdarzyć, że nastąpi to szybciej. Wydanie wyroku, w którym Sąd wskazuje małżonka winnego rozpadowi pożycia jest zwykle poprzedzone bardziej skomplikowanym a w związku z tym znacznie dłuższym postępowaniem, które trwa zwykle między dziesięć a piętnaście miesięcy.

Ile trwa rozwód od momentu złożenia pozwu?

Aby odpowiedzieć na pytanie ile trwa rozwód od złożenia pozwu, należy wiedzieć, że na długość całego postępowania wpływ mają tak prozaiczne kwestie jak np. czas potrzebny na zarejestrowanie sprawy przez pracowników sądu oraz przydzielenie Sędziego rozpoznającego sprawę, czy przygotowanie korespondencji oraz obieg tej korespondencji między sądem i stronami. Trzeba pamiętać, że po dotarciu pozwu do sądu w pierwszej kolejności sprawa zostanie zarejestrowana oraz otrzyma swoją sygnaturę sądową, a także, w drodze losowania, zostanie przydzielony sędzia, który następnie wyda zarządzenie o doręczeniu pozwanemu odpisu pozwu i wyznaczy mu termin na ustosunkowanie się do twierdzeń i wniosków strony powodowej. Przyjmuje się, że od momentu złożenia pozwu w sądzie do jego doręczenia pozwanemu upływa średnio półtora miesiąca.

Jak już sygnalizowano, doręczając pozew Sąd zakreśla pozwanemu termin na ustosunkowanie się do jego treści, który zwykle wynosi 14 lub 21 dni od dnia doręczenia pozwu a zatem, w zależności od tego terminu postępowanie ulega odpowiedniemu wydłużeniu. Czynnikiem wpływającym na długość postępowania jest oczywiście także to czy pozwany złoży odpowiedź na pozew w pierwszych dniach terminu czy będzie zwlekał do ostatniego dnia.

Całe postępowanie może ulec dodatkowemu wydłużeniu także w sytuacji, gdy pozwany nie odbierze pozwu od razu i przesyłka będzie podlegała awizowaniu, a także wtedy, gdy nie odbierze jej wcale i pozew wróci do sądu jako niepodjęty w terminie. W takiej sytuacji Sąd musi podjąć dalsze czynności zmierzające do doręczenia pozwanemu pozwu i w tym celu zwraca pozew stronie powodowej jednocześnie zobowiązując ją aby w terminie dwóch miesięcy za pośrednictwem komornika sądowego doręczyła pozew pozwanemu lub w tym terminie wskazała adres, pod którym pozwany przebywa. Konsekwencją niewypełnienia tego obowiązku będzie zawieszenie przez Sąd postępowania a w dalszej perspektywie nawet jego umorzenie.

Niejednokrotnie zdarza się też tak, że w sprawach o rozwód pojawia się konieczność wyznaczenia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Krótko wyjaśniając - kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu wyznacza się wtedy, gdy niemożliwe jest zdobycie informacji o aktualnym miejscu pobytu osoby, z którą chce się rozwieść małżonek. Aby kurator został ustanowiony w sprawie konieczne jest złożenie przez powoda stosownego wniosku, w którym trzeba uprawdopodobnić, że samodzielne ustalenie miejsca pobytu pozwanego nie jest możliwe. Konieczność wyznaczenia kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu może dodatkowo wydłużyć całe postępowanie nawet o kilka miesięcy.

Ile się czeka na rozwód z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem o winie małżonka zwykle trwa znacznie dłużej z uwagi na fakt, że zazwyczaj poprzedzony jest szerokim postępowaniem dowodowym, które ma na celu wykazanie winy jednego z małżonków. Takie postępowanie niejednokrotnie opiera się na usługach detektywa, które dla swej skuteczności wymagają odpowiedniego nakładu pracy i czasu. Oczywistym jest zatem, że postępowania w sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie trwają dłużej niż rozwody bez winy tj. około dziesięć do piętnastu miesięcy.

Ile trwa pierwsza rozprawa rozwodowa?

To czy małżonkowie żądają rozwodu z orzeczeniem o winie czy bez ma wpływ zarówno na długość całego postępowania rozwodowego jak i na to jak długo trwa pierwsza rozprawa w sprawie. W przypadku spraw, w których małżonkowie nie domagają się ustalenia kto ponosi winę za rozpad pożycia pierwsza rozprawa często jest także ostatnią i zwykle trwa nie dłużej niż godzinę. W przypadku spraw, w których Sąd ustala po czyjej stronie leży wina w rozpadzie małżeństwa rozpraw jest znacznie więcej i zwykle są one odpowiednio dłuższe.

Po jakim czasie dostanę pozew o rozwód?

Jak już wskazano wyżej, przyjmuje się, że od momentu złożenia pozwu w sądzie do jego doręczenia pozwanemu upływa średnio półtora miesiąca. Niemniej, trzeba pamiętać, że wpływ na to kiedy pozwany otrzyma z sądu odpis pozwu ma wiele czynników takich jak chociażby ilość spraw kierowanych do sądu, w którym sprawa się toczy czy czas potrzebny na obieg korespondencji.

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej https://www.rozwodadwokatrzeszow.pl/kancelaria-przemysl w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.

Kancelaria Rozwód Adwokat Rzeszów

ul. Hanasiewicza 10

35-103 Rzeszów

Tel: +48 17 200 03 20
 

E-mail: kontakt@rozwodadwokatrzeszow.pl

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.