Wiadomości z Świętochłowic

Jaki jest koszt założenia spółki z o.o.?

 • Dodano: 2022-06-10 07:00, aktualizacja: 2022-06-13 08:41

Założenie jakiejkolwiek spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z konkretnymi kosztami. Są one jednak zróżnicowane w zależności od wyboru formy, w której zostanie sporządzona umowa spółki z o.o. oraz zgłoszenia rejestracyjnego do KRS. Jaki dokładnie jest więc koszt założenia takiej spółki?

Założenie spółki z o.o.

Jak założyć spółkę z o.o.? To pytanie pada bardzo często z ust początkujących przedsiębiorców. Jeśli dana osoba nigdy nie uczestniczyła w procesie zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i nie posiadania wiedzy lub doświadczenia prawnego to rzeczywiście może mieć z tym zagadnieniem niemały problem. 

Na chwilę obecną spółka z o.o. może zostać założona w dwóch formach:

 • notarialnej, określanej także mianem tradycyjnej – wymaga ona zebrania wszystkich wspólników w wybranej kancelarii notarialnej,
 • elektronicznej, dokonywanej poprzez system S24 albo Portal Rejestrów Sądowych – ta opcja wymaga jednak, aby wszyscy wspólnicy złożyli swój podpis elektroniczny na stosownych dokumentach, co w praktyce oznacza konieczność posiadania aktywnego profilu zaufanego albo kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Wybór formy założenia spółki z o.o. pozostawiony został samym wspólnikom. W praktyce forma notarialna jest lepszym rozwiązaniem dla dużych spółek, które będą działały w oparciu o obszerniejsze umowy. Ta opcja jest również dedykowana osobom, które samodzielnie nie chcą zakładać spółki przez internet.

Koszty założenia spółki z o.o. przed notariuszem

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest droższą opcją, niż forma elektroniczna. Podyktowane jest to przede wszystkim koniecznością zapłaty wyższych opłat sądowych za złożenie wniosku o wpis nowej spółki do KRS oraz obowiązkiem zapłaty taksy notarialnej. 

Wysokość opłat notarialnych jest uzależniona od wysokości kapitału zakładowego spółki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jego minimalna wartość wynosi 5 000 zł – powoduje to, że koszty założenia omawianej spółki są w takim przypadku bardzo niewielkie. Oczywiście im kapitał zakładowy nowej spółki będzie wyższy, tym wyższe będzie wynagrodzenie notariusza:

 • jeśli minimalny kapitał zakładowy wynosi dokładnie 5 000 zł – maksymalna taksa pobierana przez notariusza to 160 zł,
 • powyżej 5 000 zł do 10 000 zł – 160 zł + 3% od nadwyżki 5 000 zł,
 • powyżej 10 000 zł do 30 000 zł – 310 zł + 2% od nadwyżki 10 000 zł,
 • powyżej 30 000 zł do 60 000 zł – 710 zł + 1% od nadwyżki 30 000 zł,
 • powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł – 1 010 zł + 0,4% od nadwyżki 60 000 zł;
 • powyżej 1 000 000 zł do 2 000 000 zł – 4 770 zł + 0,2% od nadwyżki 1 000 000 zł.

Do taksy notarialnej należy doliczyć podatek od towarów i usług (VAT), który obecnie wynosi 23%. Dodatkowo musimy liczyć się z kosztami wypisu aktu notarialnego dokumentującego umowę naszej spółki – oryginał aktu zostaje bowiem w kancelarii. Wypisy są potrzebne nie tylko wspólnikom spółki, ale także i sądowi rejestracyjnemu. Koszt jednej strony wypisu to maksymalnie 6 zł + VAT.

Kolejnym kosztem są opłaty rejestracyjne wynoszące razem 600 zł (z czego 500 zł to opłata za wpis spółki do KRS, zaś 100 zł to opłata za zgłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Założenie spółki z o.o. jest związane także z obowiązkiem zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Wysokość PCC stanowi 0,5 % wartości kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt stworzenia umowy spółki z o.o. w formie aktu notarialnego i jej odpisów oraz koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Aby lepiej zobrazować wysokość należnego podatku posłużmy się przykładem: 

 • przy kapitale 5 000 zł PCC wyniesie 21 zł,
 • przy kapitale 10 000 zł PCC wyniesie 45 zł.

Koszty założenia spółki z o.o. przez internet

Jeśli wspólnicy zdecydują się założyć spółkę z o.o. przez internet (w ramach systemu S24 albo PRS) również muszą liczyć się z pewnymi kosztami. W tym przypadku odpada jednak obowiązek zapłaty wynagrodzenia notariuszowi, ponieważ w ogóle nie bierze on udziału w procesie zakładania spółki. Trzeba jednak pamiętać o opłatach sądowych za rejestrację w KRS – koszty tego rodzaju są jednak dużo mniejsze, niż w przypadku notarialnego powołania spółki do życia i wynoszą one:

 • 250 zł za rejestrację spółki w KRS,
 • 100 zł za ogłoszenie rejestracji spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Spółka z o.o. rejestrowana w trybie elektronicznym także podlega opodatkowaniu PCC – w tym zakresie wysokość opłat jest identyczna, jak w przypadku notarialnego powołania spółki do życia. PCC wynosi więc 0,5% wartości kapitału zakładowego spółki pomniejszonego o koszty sądowe związane z wpisem współki do KRS. Pamiętajmy, że obowiązek poprawnego obliczenia podatku i uiszczenia go na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego spoczywa na wspólnikach. 

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią (tel.: +48 52 3708005 lub e-mail: biuro@jczkancelaria.pl) - kancelaria reprezentuje klientów na terenie całej Polski. 

JCZ Kancelaria Radców Prawnych Bydgoszcz
ul. Jagiellońska 69/1
85-027 Bydgoszcz
tel. +48 52 3708005

Polecamy również:

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.