Wiadomości z Świętochłowic

Jakie są kary za naruszenie etyki adwokackiej?

  • Dodano: 2020-08-24 09:30, aktualizacja: 2020-09-17 08:14

Wykonywanie zawodu adwokata wiąże się z koniecznością przestrzegania nie tylko powszechnie obowiązujących przepisów prawa, ale także i zasad etyki zawodowej. Ich przekroczenie grozi odpowiedzialnością dyscyplinarną, a w konsekwencji różnego rodzaju dolegliwościami. 

Dobry adwokat i kodeks etyki zawodowej

Wpis na listę adwokatów oznacza, że dana osoba zostaje związana z konkretnym samorządem zawodowym. Od tej pory podlega więc pod Kodeks Etyki Adwokata, który wymusza odpowiednie zachowanie i wykonywanie tego zawodu. 

Praktyka pokazuje, że posiadanie tytułu adwokata nie zawsze idzie w parze z uczciwym zachowaniem takiego prawnika. Jeżeli więc dany adwokat wykonuje swój zawód nieetycznie – np. obraża klientów, jest nieterminowy, nie potrafi posługiwać się aktualnymi przepisami lub co gorsza oszukuje innych, jego kariera może bardzo szybko się zakończyć.

Postępowanie dyscyplinarne

Jeśli wobec adwokata padnie podejrzenie, że narusza on przepisy prawa lub zasady etyczne Okręgowa Rada Adwokacka może wszcząć przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne. Warto w tym miejscu podkreślić, że adwokat lub aplikant adwokacki, przeciwko któremu toczy się postępowanie dyscyplinarne lub karne, może być tymczasowo zawieszony w czynnościach zawodowych przez sąd dyscyplinarny w szczególnie uzasadnionych okolicznościach sprawy.

Postępowanie dyscyplinarne może, choć nie musi, zakończyć się karą za popełnione przewinienie. Zgodnie z treścią art. 81 ustawy - Prawo o adwokaturze, Kary dyscyplinarne są następujące:

  • Upomnienie,
  • Nagana,
  • kara pieniężna,
  • zawieszenie w czynnościach zawodowych na czas od 3 miesięcy do 5 lat,
  • wydalenie z adwokatury.

Obok kary nagany i kary pieniężnej można orzec dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od roku do 5 lat. Obok kary zawieszenia w czynnościach zawodowych orzeka się dodatkowo zakaz wykonywania patronatu na czas od lat 2 do lat 10. Obok kary dyscyplinarnej można orzec dodatkowo obowiązek przeproszenia pokrzywdzonego. Orzekając ten obowiązek, sąd dyscyplinarny określa sposób jego wykonania, odpowiedni ze względu na okoliczności sprawy.

Pamiętajmy, że kara nagany oraz kara pieniężna pociąga za sobą utratę biernego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas trzech lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. Kara zawieszenia w czynnościach zawodowych pociąga za sobą utratę biernego i czynnego prawa wyborczego do organu samorządu adwokackiego na czas sześciu lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia.

Sąd dyscyplinarny może orzec podanie treści orzeczenia do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli uzna to za celowe ze względu na okoliczności sprawy, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego.

Czy korzystanie z usług adwokata jest dobrym pomysłem?

Możliwość trafienia na nierzetelnego adwokata jest stosunkowo niewielka. Z racji ich ogromnej ilości na rynku, zdecydowana większość prawników dba o dobre relacje ze swoimi klientami. Ostatecznie każda niezadowolona osoba prędzej czy później odejdzie do konkurencji, a opinia o nierzetelnym adwokacie niestety pójdzie w świat.
Korzystanie z usług adwokatów jest dobrym pomysłem, zwłaszcza gdy dotyczy to spraw sądowych. W takich sytuacjach samodzielnie próby dokonywania czynności procesowych przez strony lub uczestników postępowania są bardzo ryzykowne, w ostateczności mogą przyczynić się do przegranej. W przypadku spraw karnych może to mieć ogromne znaczenie. 

Źródło: https://adwokatslomka.pl/okancelarii/
Patron merytoryczny artykułu:
Adwokat Kraków – kancelaria adwokata Michała Słomki
ul. Profesora Władysława Szafera 9/46
31-543 Kraków
tel. 784 425 405
AdwokatSlomka.pl

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.