Wiadomości z Świętochłowic

Komu przysługuje odszkodowanie ZRID?

  • Dodano: 2022-10-28 08:00, aktualizacja: 2022-10-31 06:00

Osobom, które zostały wywłaszczone na mocy decyzji ZRID, przysługuje odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości. Kto może się o nie ubiegać? Kiedy należy udowodnić swoje prawo do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości?

SPIS TREŚCI
1. Nieoczywiste prawo do odszkodowania za wywłaszczenie
2. Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi – osoby uprawnione
3. Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
4. Nieuregulowany stan prawny nieruchomości a odszkodowanie za wywłaszczenie pod drogi
5. Prawo do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości – wpis do księgi wieczystej
6. Odszkodowanie za wywłaszczenie w przypadku prawa dożywocia
7. Prawo własności do wywłaszczonej nieruchomości – dlaczego takie ważne?

Nieoczywiste prawo do odszkodowania za wywłaszczenie

Chociaż specustawa drogowa, która jest podstawą prawną do przeprowadzenia wywłaszczeń na mocy decyzji ZRID, jasno wskazuje osoby uprawnione do odszkodowania, to odszkodowanie za wywłaszczenie nie będzie oczywiste w sytuacji:

  • nieuregulowanego stanu prawnego nieruchomości;
  • kiedy właściciel nieruchomości nie jest znany. 

Jak w takich sytuacjach uzyskać odszkodowanie za wywłaszczenie pod drogi? Kto ma niezaprzeczalne prawo do odszkodowania? – przeczytaj dalszą część artykułu. 

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi – osoby uprawnione

Odszkodowanie za wywłaszczenie bez najmniejszych wątpliwości przysługuje dotychczasowym właścicielom nieruchomości. Prawo do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi mają również jej użytkownicy wieczyści oraz osoby, którym przysługuje do niej ograniczone prawo rzeczowe. O ile prawo do odszkodowania użytkowników wieczystych jest zrozumiałe, o tyle kwestia osób posiadających prawo rzeczowe do nieruchomości wymaga wyjaśnienia. Do katalogu praw rzeczowych należą użytkowanie, służebność, służebność osobista, zastaw, zastaw rejestrowy, spółdzielcze prawo własności do lokalu i hipoteka. Oznacza to, że każdej osobie, która posiada wskazane wyżej prawo rzeczowe do wywłaszczonej nieruchomości, przysługuje odszkodowanie. Ważne jest również to, że w aspekcie ograniczonego prawa rzeczowego osobą jest każdy, kto posiada zdolność prawną (jednostki organizacyjne również). 

Wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym

Jeśli nieruchomość podlegająca wywłaszczeniu posiada nieuregulowany stan prawny, nie jest to żadną przeszkodą w procedurze wywłaszczenia. Organ wszczynający postępowanie wywłaszczeniowe, ma obowiązek opublikowania obwieszczenia. W ciągu 2 miesięcy od jego publikacji właściciele nieruchomości objętej procedurą wywłaszczeniową mogą przedstawić dokumenty prawo do własności nieruchomości. Jeśli jednak w tym czasie nie zgłosi się prawowity właściciel, organ ma prawo wszcząć postępowanie wywłaszczeniowe, a informację o nim również musi podać do publicznej wiadomości. 

Nieuregulowany stan prawny nieruchomości a odszkodowanie za wywłaszczenie pod drogi
Osoba, która ma prawo własności do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym podlegającej wywłaszczeniu, swoje prawo do odszkodowania za wywłaszczenie może zgłosić nie tylko w trakcie postępowania wywłaszczeniowego, ale także po jego zakończeniu. Aby móc je uzyskać, musi przedstawić dowody potwierdzające prawo własności do wywłaszczonej nieruchomości. Wiarygodnym dowodem prawa własności jest wydruk z systemu ksiąg wieczystych lub prawomocne postanowienie sądu o nabyciu prawa własności lub notarialnie poświadczone dziedziczenie (w sytuacji nabycia prawa własności w ramach spadku). 

Odszkodowanie za wywłaszczenie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym jest wpłacane przez inwestora do depozytu sądowego na okres 10 lat. Jeśli w tym czasie nikt nie zgłosi swojego prawa własności do nieruchomości, a tym samym prawa do odszkodowania za wywłaszczenie, to – po upływie dekady – jest przekazane na rzecz Skarbu Państwa. 

Prawo do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości – wpis do księgi wieczystej

Jak wcześniej wspomniano, dostatecznym dowodem uprawnienia do odszkodowania za wywłaszczoną nieruchomość jest wydruk z systemu ksiąg wieczystych. Informacje na temat właścicieli i wieczystych użytkowników nieruchomości zawarta jest w dale II KW. Dział III zaś informuje o osobach posiadających ograniczone prawo rzeczowe do nieruchomości, dział IV zaś o osobach, którym przysługuje zabezpieczenie hipoteczne. 

Odszkodowanie za wywłaszczenie w przypadku prawa dożywocia

Sytuacją odrębną w kontekście uprawnienia do odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości pod drogi jest przypadek, kiedy na wywłaszczonej nieruchomości było ustanowione prawo dożywocia. Wydanie decyzji ZRID jest równoznaczne z wygaśnięciem tego prawa. Co ważne, odszkodowanie za wywłaszczenie przysługuje również osobom, którym przysługiwało prawo dożywocia. 

Prawo własności do wywłaszczonej nieruchomości – dlaczego takie ważne?

Uregulowany stan prawny nieruchomości podlegającej wywłaszczeniu jest niezwykle istotny nie tylko ze względu na uprawnienia do odszkodowania za wywłaszczenie, ale przede wszystkim ze względu na możliwość walki o sprawiedliwe odszkodowanie. Osoby, które nie posiadają dokumentów potwierdzających prawa własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, nie mają prawa do złożenia odwołania od decyzji określającej wysokość odszkodowania w wymaganym terminie. Poza tym cała procedura uregulowania sytuacji prawnej przedłuży znacznie czas, w jakim zostanie wypłacone przyznane odszkodowanie. 

Polecamy również:

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.