Wiadomości z Świętochłowic

Nowy PSZOK przy ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach

 • Dodano: 2021-11-29 14:45, aktualizacja: 2021-12-06 11:03

W Świętochłowicach zostanie wkrótce otwarty już drugi w mieście PSZOK. Nowy punkt znajduje się  przy ulicy Szpitalnej, za cmentarzem. Mieszkańcy miasta będą mogli oddać tam „trudne odpady”.

Świętochłowice mają nowy PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a w skrócie PSZOK, to miejsce do którego mieszkańcy mogą udać się, aby bezpłatnie oddać „trudne odpady”. Co ważne, odbywa się to w ramach wnoszonej opłaty za za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a więc bez dodatkowych opłat.

Nowy PSZOK przy ulicy Szpitalnej wybudowany został przez firmę PPU Hydrobud Sp. z.o.o. Wykonawca wybrany został w wyniku przetargu nieograniczonego i w dniu 28.01.2021 r podpisał umowę na jego budowę. 
Na terenie nowego świętochłowickiego PSZOK-u znajduje się kontener socjalno-biurowy, wiata magazynowa na odpady niebezpieczne oraz poza wiatą kontenery na odpady inne niż niebezpieczne. Na miejscu znajduje się waga służąca do ważenia odpadów podlegających limitom przyjęcia. Teren ten jest odgrodzony, a dla mieszkańców przygotowano specjalne miejsca parkingowe przy punkcie. Na miejsce możliwy jest dojazd komunikacją miejską.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świętochłowicach

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w gminie musi funkcjonować co najmniej jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W Świętochłowicach mamy już dwa, pierwszy na składowisku odpadów przy ulicy Wojska Polskiego zarządzanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, oraz nowy punkt przy ulicy Szpitalnej.

W naszym mieście możemy również „trudne odpady” oddawać w każdą ostatnią sobotę miesiąca do mobilnej wersji PSZOK-u. Zgodnie z harmonogramem, do różnych części miasta przyjeżdża specjalny samochód, a mieszkańcy mogą bezpłatnie skorzystać z jego usług.

Jakie odpady możemy oddać do PSZOK-u w Świętochłowicach?

Lista odpadów, które przyjmuje świętochłowicki PSZOK:

 • szkło,
 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • metale,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 300 kg na 1 gospodarstwo domowe (lokal, mieszkanie),
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500kg na rok na 1 gospodarstwo domowe (lokal, mieszkanie),
 • odzież i tekstylia.

Mieszkańcy Świętochłowic zostaną poinformowani o terminie otwarcia nowego, wybudowanego PSZOKU przy ul. Szpitalnej. 

Spotkania edukacyjne w świętochłowickich placówkach

W placówkach oświatowych w Świętochłowicach przeprowadzono spotkania edukacyjne. Odbywały się one w dwóch etapach. Najpierw rozwożono broszury i ulotki informujące o konkursie na najlepszą pracę zbiorową „rzeźba z odpadów” 
a następnie organizowano spotkania edukacyjne oraz quiz wiedzy. Przeprowadzony konkurs trwał w dniach od 8 do 16 listopada br. Klasy które brały w nim udział grupowo tworzyły rzeźbę z odpadów, a następnie wzięły udział w quizie „ O laur Recyklatora”. Główną nagrodą były bilety do kina dla całej klasy.

Projekt ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną’’ jest realizowany w ramach poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021. Całość projektu wraz z przeprowadzeniem kampanii promocyjno-edukacyjnej planuje się zakończyć wraz z końcem br.


 

Komentarze (2)    dodaj »

 • Ze Świon

  Takie punkty powinny być w każdej dzielnicy.

 • pol

  Super że będzie drugi, dojazd do istniejącego PSZOK-u MASAKRA, szkoda niszczyć samochód

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu. Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.