Wiadomości z Świętochłowic

Nowy PSZOK przy ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach

 • Dodano: 2021-11-29 14:45, aktualizacja: 2021-12-06 11:03

W Świętochłowicach zostanie wkrótce otwarty już drugi w mieście PSZOK. Nowy punkt znajduje się  przy ulicy Szpitalnej, za cmentarzem. Mieszkańcy miasta będą mogli oddać tam „trudne odpady”.

Świętochłowice mają nowy PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, a w skrócie PSZOK, to miejsce do którego mieszkańcy mogą udać się, aby bezpłatnie oddać „trudne odpady”. Co ważne, odbywa się to w ramach wnoszonej opłaty za za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a więc bez dodatkowych opłat.

Nowy PSZOK przy ulicy Szpitalnej wybudowany został przez firmę PPU Hydrobud Sp. z.o.o. Wykonawca wybrany został w wyniku przetargu nieograniczonego i w dniu 28.01.2021 r podpisał umowę na jego budowę. 
Na terenie nowego świętochłowickiego PSZOK-u znajduje się kontener socjalno-biurowy, wiata magazynowa na odpady niebezpieczne oraz poza wiatą kontenery na odpady inne niż niebezpieczne. Na miejscu znajduje się waga służąca do ważenia odpadów podlegających limitom przyjęcia. Teren ten jest odgrodzony, a dla mieszkańców przygotowano specjalne miejsca parkingowe przy punkcie. Na miejsce możliwy jest dojazd komunikacją miejską.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świętochłowicach

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w gminie musi funkcjonować co najmniej jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. W Świętochłowicach mamy już dwa, pierwszy na składowisku odpadów przy ulicy Wojska Polskiego zarządzanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, oraz nowy punkt przy ulicy Szpitalnej.

W naszym mieście możemy również „trudne odpady” oddawać w każdą ostatnią sobotę miesiąca do mobilnej wersji PSZOK-u. Zgodnie z harmonogramem, do różnych części miasta przyjeżdża specjalny samochód, a mieszkańcy mogą bezpłatnie skorzystać z jego usług.

Jakie odpady możemy oddać do PSZOK-u w Świętochłowicach?

Lista odpadów, które przyjmuje świętochłowicki PSZOK:

 • szkło,
 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • metale,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 300 kg na 1 gospodarstwo domowe (lokal, mieszkanie),
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500kg na rok na 1 gospodarstwo domowe (lokal, mieszkanie),
 • odzież i tekstylia.

Mieszkańcy Świętochłowic zostaną poinformowani o terminie otwarcia nowego, wybudowanego PSZOKU przy ul. Szpitalnej. 

Spotkania edukacyjne w świętochłowickich placówkach

W placówkach oświatowych w Świętochłowicach przeprowadzono spotkania edukacyjne. Odbywały się one w dwóch etapach. Najpierw rozwożono broszury i ulotki informujące o konkursie na najlepszą pracę zbiorową „rzeźba z odpadów” 
a następnie organizowano spotkania edukacyjne oraz quiz wiedzy. Przeprowadzony konkurs trwał w dniach od 8 do 16 listopada br. Klasy które brały w nim udział grupowo tworzyły rzeźbę z odpadów, a następnie wzięły udział w quizie „ O laur Recyklatora”. Główną nagrodą były bilety do kina dla całej klasy.

Projekt ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną’’ jest realizowany w ramach poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021. Całość projektu wraz z przeprowadzeniem kampanii promocyjno-edukacyjnej planuje się zakończyć wraz z końcem br.


 

Komentarze (2)    dodaj »

 • Ze Świon

  Takie punkty powinny być w każdej dzielnicy.

 • pol

  Super że będzie drugi, dojazd do istniejącego PSZOK-u MASAKRA, szkoda niszczyć samochód

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.