Wiadomości z Świętochłowic

Pomocy adwokata, radcy prawnego czy doradcy podatkowego?

  • Dodano: 2020-05-21 06:45, aktualizacja: 2020-06-02 05:53

W naszym kraju występuje kilka zawodów związanych ze świadczeniem pomocy prawnej. Zaliczamy do nich przede wszystkim adwokata, radcę prawnego oraz doradcę podatkowego. Przed osobą, która potrzebuje porady prawnej, pojawia się często pytanie, do kogo zwrócić się o pomoc. Decydując się na wybór profesjonalisty, któremu zamierzamy powierzyć naszą sprawę, warto mieć na uwadze istniejące różnice.

Adwokat – kto to taki?

Spośród wszystkich zawodów prawniczych w naszym kraju zawód adwokata jest najstarszy. To właśnie adwokat kojarzy się zarazem najczęściej z pomocą prawną dla osób potrzebujących. Podkreślić przy tym trzeba, że adwokat nie zajmuje się tylko prawem karnym i prawem rodzinnym, jak często może się wydawać, a może się specjalizować także w innych dziedzinach prawa.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Oprócz zatem aktywności procesowej, z którą zazwyczaj jest kojarzony, adwokat bardzo często przygotowuje także różne dokumenty prawne (np. umowy, porozumienia), jak również pomaga przy negocjacjach z kontrahentem.

Podstawą relacji adwokat-klient jest zaufanie. Jego opoką jest tajemnica zawodowa i obowiązek jej zachowania. Oznacza to, że adwokatowi nie wolno ujawniać informacji, o których dowiedział się on w ramach wykonywania obowiązków zawodowych. Ma to istotne znaczenie z perspektywy Klienta, ponieważ może on być pewny tego, że informacje przekazane adwokatowi nie zostaną wykorzystane przeciwko niemu, a służyć mogą wyłącznie zabezpieczeniu jego interesów osobistych lub majątkowych.

Każdy adwokat jest członkiem właściwej dla jego miejsca zamieszkania Okręgowej Rady Adwokackiej. Nie jest jednak tak, że adwokat może wykonywać czynności wyłącznie w jednym okręgu. Każdy adwokat ma prawo świadczyć pomoc prawną na terenie całego kraju. Nie ma zatem znaczenia, czy adwokat wpisany jest na listę adwokatów w Krakowie czy w Katowicach. Będzie on zawsze upoważniony do występowania przed sądami w całej Polsce.

Radca prawny – kto to taki?

Radcy prawni zaczęli wykonywać swój zawód w latach 60-tych XX wieku. Zajmowali się oni z początku wyłącznie pomocą państwowym firmom i bankom. Ich uprawnienia jednak z biegiem czasu ewoluowały i obejmowały coraz szerszy zakres spraw. Od 2015 roku można powiedzieć, że zawody adwokata i radcy prawnego stały się bardzo zbliżone: od tego bowiem czasu radca prawny może być obrońcą w postępowaniu karnym.

W odbiorze społecznym zawód radcy prawnego w dalszym ciągu jest kojarzony z pracą w urzędzie lub w przedsiębiorstwie jako tzw. prawnik na etacie. W praktyce wygląda to jednak zupełnie inaczej. Z uwagi na praktyczne zrównanie możliwości reprezentacji Klientów przez adwokatów i radców prawnych przed sądem, kancelarie radcowskie świadczą zasadniczo pomoc prawną w tym samym zakresie co kancelarie adwokackie.

Doradca podatkowy – kto to taki?

Odnosząc się na koniec do zawodu doradcy podatkowego, wskazać przede wszystkim należy, że jest to zawód prawniczy wyspecjalizowany w zakresie prawa podatkowego. Może on w ramach swoich uprawnień reprezentować swoich Klientów przed organami administracji skarbowej oraz wojewódzkimi sądami administracyjnymi. Doradcą podatkowym może zostać osoba, która z pozytywnym wynikiem zdała egzamin państwowy oraz posiada niezbędną praktykę w zawodzie.

Wizyta i konsultacja w Kancelarii

Uzyskanie stosownej pomocy prawnej zazwyczaj rozpoczyna się od wizyty w kancelarii. W trakcie spotkania prawnikowi powinno się przekazać wszystkie niezbędne informacje i dokumenty związane ze sprawą. Jest to warunek uzyskania adekwatnej pomocy prawnej. Aby odpowiednio przygotować się do spotkania a adwokatem (radcą prawnym lub doradcą podatkowych), warto przypomnieć sobie wcześniej wszystkie szczegóły sprawy, zrobić odpowiednie notatki, a także przygotować niezbędne dokumenty. Jeżeli nie jesteśmy pewni tego, jakie dokumenty są istotne, najlepiej wziąć wszystkie. Prawnik podczas wizyty oceni, które z nich mogą się okazać pomocne.

Pomoc prawnika – ile to kosztuje?

Na wysokość honorarium prawnika składa się wiele różnych elementów. W grę będzie wchodziło w szczególności to, jak trudna jest dana sprawa, a w konsekwencji – jaki jest nakład niezbędnej pracy, którą trzeba poświęcić na daną sprawę oraz poziom wymaganej wiedzy specjalistycznej. Temat wynagrodzenia poruszany jest najczęściej podczas pierwszej wizyty, na której prawnikowi przekazywane są wszystkie informacje o sprawie, z zastrzeżeniem że wycena całej sprawy wymagać może dodatkowej analizy akt sprawy. Na tej podstawie prawnik może zaproponować Klientowi odpowiednią stawkę wynagrodzenia. W każdym przypadku informacja o kosztach prowadzenia sprawy winna zostać przekazana przed przyjęciem zlecenia.

Patron merytoryczny artykułu:

Adwokat Kraków Sprawy Karne
dr Aleksandra Rychlewska-Hotel
ul. Rynek Dębnicki 6/3a
30-319 Kraków
tel. 12 3072126

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.