Wiadomości z Świętochłowic

Postępowanie frankowe krok po kroku

  • Dodano: 2021-12-16 09:00

Jeszcze jakiś czas temu kredyty frankowe przedstawione były jako możliwość osiągnięcia ogromnej korzyści finansowej. Było to związane bezpośrednio z kursem waluty w Szwajcarii. Wiele osób myślało, że zaciągając zobowiązania w obcej walucie będą musieli oddać znacznie mniej. Praktyka pokazała jednak, że sposoby na szybki zarobek są bardzo ryzykowne. W konsekwencji konieczne okazało się oddane znacznie więcej pieniędzy, niż miało to miejsce w przypadku poboru. Postępowania sądowe dowiodły jednak, że w wielu przypadkach banki działały w sposób nieodpowiedni, a w umowach znajdowały się nieeleganckie klauzule. Z praktycznego punktu widzenia oznaczałoby to, że umowa powinna być całkowicie przekształcona lub unieważniona. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem, w którym znaleźć można informacje na temat postępowania frankowego krok po kroku.

Krok 1: Analiza sprawy

W pierwszej kolejności powinniśmy zająć się analizą sprawy. Z reguły jest to usługa bezpłatna, która opiera się na sprawdzeniu posiadanych przez kredytobiorcę dokumentów. Największe znaczenie ma oczywiście umowa, regulamin, a także ewentualne aneksy, jeśli takowe istnieją. Specjaliści ocenią wówczas czy postanowienia, które zawarte są w umowie kredytu, umożliwiają dochodzenia roszczeń w stosunku do banku. Przedstawiane są także potencjalne i możliwe rozstrzygnięcia. Jest to baza do kolejnych kroków, dlatego też nie należy pomijać analizy sprawy.

Krok 2: Współpraca z adwokatem

Kiedy dojdzie już do analizy sprawy, wówczas konieczne okaże się podjęcie współpracy z adwokatem. Jeśli kredytobiorca jest zainteresowany skorzystaniem z usług specjalisty, wówczas uzgadniane są indywidualne warunki współpracy. Określane są wszystkie szczegóły w sposób przejrzysty, pod uwagę brane jest wynagrodzenie za prowadzenie sprawy. Co więcej, nakreślany jest najbliższy plan działania, uwzględniając strategię procesową. Kiedy już podpiszemy umowę z adwokatem i udzielimy pełnomocnictwa, wówczas możliwe okaże się przejście do następnych kroków.

Krok 3: Kompletowanie dokumentów

Gdy podejmiemy ostateczną decyzję co do współpracy z kancelarią, wówczas następnym niezbędnym krokiem jest skomplementowanie wszystkich dokumentów, które mogą mieć duże znaczenie. Mowa nie tylko o tych, które wymienione są w kroku pierwszym. Konieczne okaże się wystąpienie z wnioskiem do banku, żądając zestawienia spłat rat, zaświadczeń o wypłaconych transzach, a także regulaminów kredytowania. W zdecydowanej większości przypadków kredytobiorca posiada jedynie umowę kredytu, a także ewentualne aneksy, jeśli takowe występowały. Na podstawie powyższych dokumentów specjaliści są w stanie obliczyć, jaka jest przybliżona wartość dochodzonych roszczeń, a także opracować ewentualną argumentację co do ich zasadności. Etap ten może trwać stosunkowo długo- jest to zależne od banku. W niektórych sytuacjach instytucja od razu prześle wszystkie żądane dokumenty, niekiedy jednak walka jest znacznie bardziej skomplikowana. Komplet dokumentów często otrzymamy w ciągu dwóch miesięcy od podjęcia stosownych działań.

Krok 4: Podjęcie próby polubownego rozwiązania sprawy

W czwartym kroku następuje próba polubownego rozwiązania sporu. W tym celu wysyłana jest do banku reklamacja, czyli wezwanie do zapłaty. Domagamy się dzięki temu zapłaty odpowiednich kwot, oczywiście bez konieczności kierowania sprawy do sądu. Niekiedy sprawa kierowana jest do Rzecznika Finansowego. Niestety banki bardzo rzadko decydują się na polubowne rozwiązanie sprawy. Często kwestionują roszczenia kredytobiorców, w konsekwencji rozpoczynają się prace związane z pozwem.

Krok 5: Wszczęcie postępowania w sprawie

W dalszej kolejności składany jest pozew, który wszczyna postępowanie frankowe http://odfrankuj.org sądowe. Odpis doręczany jest pozwanemu bankowi, jednocześnie wyznaczany jest termin na złożenie odpowiedzi. Co godne podkreślenia, możliwe jest także zarządzanie dalszej wymiany pism procesowych pomiędzy stronami. W ten sposób sąd umożliwia stronie powodowej ustosunkowanie się do stanowiska pozwanego. Warto zdawać sobie sprawę z tego, że etap ten jest stosunkowo najdłuższy i może trwać nawet kilka miesięcy. Dużo zależy od tego, w jakim sądzie toczy się cała sprawa, a także od tego, jakie są okoliczności. Sprawy roszczenia o zwrot nadpłat są dość skomplikowane, dlatego często nie obędzie się bez rzetelnej opinii biegłego. Jest on zobowiązany do tego, aby przedstawić opinię w danym terminie. Rozprawa jest podstawowym elementem postępowania. Przesłuchiwane są obie strony. W zdecydowanej większości przypadków konieczne jest wyznaczenie kilku terminów.

Krok 6: Wyrok

Postępowanie frankowe https://www.lsb.edu.pl/frankowicze-co-z-nimi/ sądowe kończy się wydaniem wyroku. W przypadku przegranej możliwa jest apelacja do sądu II instancji. Konieczne jest wówczas pisemne uzasadnienie. Wydanie wyroku wiąże się z podaniem ustnych powodów rozstrzygnięcia. Na wniosek stron możliwe jest sporządzenie wyroku w formie pisemnej. Sąd ma na to 2 tygodnie, jednakże w praktyce konieczne okazuje się nieco dłuższe oczekiwanie.

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.