Wiadomości z Świętochłowic

Wkrótce zostanie otwarty nowy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

 • Dodano: 2021-11-05 10:15, aktualizacja: 2021-11-15 12:23

W Świętochłowicach zostanie otwarty kolejny punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Nowy punkt mieści się w centrum miasta przy ulicy Szpitalnej za cmentarzem.


Nowy PSZOK przy ulicy Szpitalnej

Na odgrodzonym terenie znajduje się kontener socjalno-biurowy, wiata magazynowa na odpady niebezpieczne oraz kontenery na odpady inne niż niebezpieczne - ustawione poza wiatą. Punkt zostanie wyposażony w specjalną wagę służącą do ważenia odpadów podlegających limitom przyjęcia. Przy wjeździe na teren PSZOK-u znajdować się będą miejsca parkingowe dla mieszkańców. Na miejsce można również dojechać komunikacją miejską. 

PSZOK wybudowała firma PPU Hydrobud Sp. z.o.o wybrana w wyniku przeprowadzenia przez gminę przetargu nieograniczonego i w dniu 28.01.2021r. podpisała umowę na jego budowę.

Całość projektu wraz z przeprowadzeniem kampanii promocyjno-edukacyjnej planuje się zakończyć do końca 2021 roku. Projekt ,,Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Szpitalnej w Świętochłowicach wraz z kampanią edukacyjno-informacyjną’’ jest realizowany w ramach poddziałania 5.2.1 Gospodarka odpadami – ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2021.

Jakie odpady możemy oddać w PSZOK-u?

Wykaz odpadów, które przyjmować będzie świętochłowicki PSZOK:

 • szkło,
 • papier,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • metale,
 • bioodpady,
 • odpady niebezpieczne,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 300 kg na 1 gospodarstwo domowe (lokal, mieszkanie),
 • zużyte opony,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 500kg na rok na 1 gospodarstwo domowe (lokal, mieszkanie),
 • odzież i tekstylia.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świętochłowicach

PSZOK to Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, czyli miejsce w którym mieszkańcy Świętochłowic mogą oddać „trudne odpady” bezpłatnie, w ramach wnoszonej opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje samorządy do utworzenia co najmniej jednego PSZOK-u w gminie. W Świętochłowicach mamy już dwa takie miejsca. Pierwszy punkt znajduje się na składowisku odpadów przy ul. Wojska Polskiego zarządzanym przez Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Na terenie Świętochłowic funkcjonuje też mobilna wersja PSZOK-u. W każda ostatnią sobotę miesiąca specjalny samochód przyjeżdża do różnych części miasta zgodnie z harmonogramem, a mieszkańcy mogą dostarczyć do niego „trudne odpady”.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.