Wiadomości z Świętochłowic

Zarząd sukcesyjny w przedsiębiorstwach po śmierci właściciela

  • Dodano: 2024-01-16 11:30, aktualizacja: 2024-01-17 11:36

W dzisiejszym artykule z naszej serii poświęconej prawu skupiamy się na zarządzie sukcesyjnym po śmierci przedsiębiorcy – istotnym zagadnieniu dla właścicieli jednoosobowych działalności gospodarczych. Omówimy, jak zarząd sukcesyjny funkcjonuje w polskim prawie, jakie są role i obowiązki zarządcy, procedurę jego powołania oraz warunki zakończenia zarządu.

Kiedy przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą niespodziewanie umiera, powstają pytania dotyczące przyszłości jego firmy. Istotnym narzędziem prawnym, które może pomóc w tej sytuacji, jest instytucja zarządu sukcesyjnego. Ta opcja, dostępna dla przedsiębiorców zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), umożliwia ustanowienie osoby, która tymczasowo pokieruje przedsiębiorstwem, dając czas na podjęcie decyzji następcom prawnym, takim jak spadkobiercy. Więcej na ten temat także w artykule https://jczkancelaria.pl/zarzadca-sukcesyjny/.

Zarząd sukcesyjny został szczegółowo uregulowany w ustawie z 5 lipca 2018 roku o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej. Ustawa ta dostarcza kompleksowych wytycznych dotyczących tego, jak zarząd sukcesyjny powinien funkcjonować, stanowiąc istotny element w planowaniu przyszłości przedsiębiorstwa.

Kto może zostać zarządcą sukcesyjnym?

Zgodnie z ustawą, zarządcą może być tylko osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Wykluczone są osoby, które mają nałożone zakazy prawomocnym orzeczeniem, takie jak zakaz prowadzenia działalności gospodarczej czy zakaz wykonywania określonej działalności związanej z zarządzaniem majątkiem.
Powołanie zarządcy sukcesyjnego to proces, który wymaga zgody obu stron – zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby, która ma zostać zarządcą. Decyzja ta musi być wyrażona w formie pisemnej. Następnie przedsiębiorca zgłasza wybraną osobę do CEIDG.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie powołał zarządcy przed śmiercią, prawo to przechodzi na małżonka, spadkobierców ustawowych lub testamentowych, którzy przyjęli spadek, oraz na zapisobierców windykacyjnych. Mają oni dwa miesiące od śmierci przedsiębiorcy na dokonanie takiego wyboru.

Obowiązki zarządcy sukcesyjnego

Rola zarządcy sukcesyjnego jest tymczasowa, a jego głównym zadaniem jest utrzymanie ciągłości działalności przedsiębiorstwa do czasu uregulowania spraw spadkowych. Zarządca nie dziedziczy przedsiębiorstwa – to następcy prawni są jego właścicielami.

Zarządca sukcesyjny przejmuje także uprawnienia i obowiązki pracodawcy, co jest kluczowe dla pracowników zmarłego przedsiębiorcy. Dodatkowo zarządca może reprezentować firmę w procesach sądowych, administracyjnych i podatkowych.

Zarząd sukcesyjny z założenia jest rozwiązaniem tymczasowym i zazwyczaj trwa maksymalnie dwa lata od daty śmierci przedsiębiorcy. W wyjątkowych przypadkach sąd może przedłużyć ten okres do pięciu lat. Zarząd wygasa także w innych okolicznościach jak nabycie przedsiębiorstwa w całości przez jednego spadkobiercę, ogłoszenie upadłości przedsiębiorcy czy dokonanie działu spadku.

Zarząd sukcesyjny jest istotnym narzędziem umożliwiającym płynne przejście przedsiębiorstwa na następców prawnych po śmierci przedsiębiorcy. Zapewnia on kontynuację działalności firmy, minimalizując zakłócenia wynikające ze zmiany właściciela. Przedsiębiorcy powinni rozważyć tę opcję przy planowaniu przyszłości swojej działalności, by zapewnić jej stabilność w każdych okolicznościach.

Niniejszy artykuł ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady prawnej. Zagadnienia dotyczące zarządu sukcesyjnego przedsiębiorstwem po śmierci przedsiębiorcy są złożone i mogą różnić się w zależności od indywidualnych okoliczności. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących zarządu sukcesyjnego, spadków, prawnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej czy innych zagadnień prawnych, zalecamy skorzystanie z profesjonalnej porady prawnej. Więcej informacji i specjalistyczną pomoc prawną oferuje kancelaria Andrzej Jakubowski Kancelarie Radców Prawnych Bydgoszcz. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: https://jczkancelaria.pl/kancelaria-spadkowa-bydgoszcz/

Karolina GoikKarolina Goik
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.