otwarto nowy punkt selektywnego zbierania odpadow komunalnych