Katalog firm

dodaj firmę

Gimnazjum nr 5 im. Marii Dulcissimy Hoffmann Świętochłowice

Adres i telefon

ul. Wojska Polskiego 75
41-603 Świętochłowice
Godziny otwarcia: 7:00 - 15:00
otwarte
 • Poniedziałek: 7:00 - 15:00
 • Wtorek: 7:00 - 15:00
 • Środa: 7:00 - 15:00
 • Czwartek: 7:00 - 15:00
 • Piątek: 7:00 - 15:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Gimnazjum nr 5 im. Marii Dulcissimy Hoffman w Świętochłowicach

 

"Człowiek ma w życiu dwa wyjścia: kształtować rzeczywistość lub poddać się jej" ~ Josif Brodski.

 

Wizja szkoły:
 
Celem edukacji szkolnej w Gimnazjum nr 5 jest:
- wprowadzenie wychowanków w język i treści różnych dziedzin wiedzy,
- wspieranie ich rozwoju poprzez kształcenie samodzielności intelektualnej,
- umożliwienie dokonywania zgodnych z uzdolnieniami wyborów edukacyjnych i życiowych,
- rozwijanie u uczniów poczucia własnej wartości, wiary w siebie,
- kształcenie postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu przy jednoczesnym szacunku dla
innych kultur i tradycji,
- zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji,
- kontynuowanie kształcenia umiejętności posługiwania się językiem polskim i wzbogacanie słownictwa,
- przygotowanie uczniów do funkcjonowania w społeczeństwie informacyjnym,
- przygotowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów,
- kształcenie umiejętności posługiwania się w mowie i piśmie językami obcymi,
- rozwijanie wśród wychowanków postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi,
- zgodnie z priorytetami Strategii Lizbońskiej kształcenie w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych,
- kształtowanie wśród uczniów postaw warunkujących odpowiedzialne i sprawne funkcjonowanie we
współczesnym świecie. 

 

 
Cele i zadania gimnazjum:
 
Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
(z późniejszymi zmianami), przepisach wydanych na jej podstawie oraz niniejszym statucie, a w szczególności:
- Umożliwia wszechstronny rozwój ucznia.
- Tworzy warunki do rozwoju twórczego myślenia i samokształcenia.
- Wdraża do samodzielności.
- Kształtuje postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów.
- Rozwija wrażliwość na potrzeby innych ludzi. 
- Przygotowuje do życia w rodzinie w oparciu o tradycje i wartości kraju i regionu.
- Przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym oraz do uczestnictwa w kulturze, a także do życia
  w społeczeństwie informacyjnym.
- Skutecznie naucza języka ojczystego oraz języków obcych, dostosowując do poziomu przygotowania ucznia.
- Efektywnie kształci w zakresie nauk przyrodniczych i ścisłych.
- Przygotowuje do podejmowania decyzji dotyczących kierunku dalszej edukacji i do wejścia na rynek pracy.
- Rozwija działalność profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania nałogom oraz agresji.
- Propaguje krajoznawstwo i turystykę, zachęca do udziału w działalności sportowej i rekreacyjnej.
- Propaguje działalność proekologiczną.
- Sprawuje opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości rozwojowych. 

 

Zajęcia dodatkowe: 

 • Zajęcia wyrównawcze i przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z geografii.
 • Zajęcia taneczne
 • Zajęcia sportowe - siatkówka
 • Zajęcia dodatkowe z j. polskiego
 • Zajęcia z biologii
 • Zajęcia korekcyjno kompensacyjne
 • Zajęcia wyrównawcze z matematyki
 • Zajęcia dodatkowe z chemii
 • Kółko biblijne
 • Kółko inicjatyw społecznych
 • Kółko "Europiątka"
 • Kółko z j. angielskiego
 • Kółko regionalne "Ślonzoki, krzoki i ptoki"

 

Wolontariat:

W naszej szkole prężnie działa wolontariat, liczna rzesza uczniów z chęcią i zapałem angażuje się we wszelakie działania na rzecz innych. Współpracujemy z instytucjami, fundacjami, stowarzyszeniami, szkołami zarówno na terenie naszego miasta jak i w miastach ościennych. Poniżej przestawiamy tylko fragment naszej działalności:

• Udział w akcji „Pola Nadziei” na rzecz Hospicjum w Chorzowie (kwesty w świętochłowickich kościołach, w Castoramie w Chorzowie, w Parku Kultury podczas wystawy kwiatów, przygotowywanie kartek świątecznych dla podopiecznych hospicjum, udział w Chorzowskich Rajdach Nadziei).
• Akcje: „Pomagamy zwierzętom” na rzecz Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chorzowie, „Góra Grosza”, „Pomóż i TY”, „Zbieramy nakrętki dla Jessici”.
• Udział w projekcie organizowanym przez Centrum Wolontariatu Szkolnego w Katowicach.
• Współpraca z Fundacją Iskierka – działania na rzecz dzieci z chorobą nowotworową.
• Pomoc w organizacji imprez miejskich m.in.: Ogólnopolskich Biegów Uliczno – Przełajowych, Dni Otwartych Funduszy Europejskich, Wall Street Festival.
• Współpraca Z Lipińskim Epicentrum Wolontariatu oraz Domem Pomocy Społecznej w Świętochłowicach.
• Udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy.
• Współpraca z Fundacją Rozwoju Świętochłowic, Towarzystwem Przyjaciół Heiloo, Polskim Czerwonym Krzyżem.

 

Działamy na dzienniku elektronicznym e-dziennik.

 

 

Zapraszamy do wybrania Gimnazjum nr 5 

Pomoc i nauka to nasze motto!

Galeria

Polecenia i opinie (1)

Dodaj opinię

  Napisali o nas

  •  

   Dzień Patrona w Gimnazjum nr 5

   W Gimnazjum nr 5 im. Marii Dulcissimy Hoffmann w Świętochłowicach świętowano Dzień Patrona. W tym roku motywem przewodnim obchodów były zmiany w szkolnictwie.

  •  

   Gimnazjaliści w Pszczynie

   W piątek 18 listopada 2016 odbyła się wycieczka integracyjna uczniów klas pierwszych Gimnazjum nr 5 im. Marii Dulcissimy Hoffmann w Świętochłowicach.

  •  

   Dzień gimnazjalisty

   W piątek 30 września w Gimnazjum nr 5 im. Marii Dulcissimy Hoffmann w Świętochłowicach zorganizowano Dzień Gimnazjalisty. Uczniowie wzięli także udział w akcji - „Sprzątanie Świata”.

  •  

   Boiska dofinansowane z Ministerstwa

   Świętochłowice otrzymały 136 tys. złotych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na wybudowane dwa boiska przy Szkole Podstawowej nr 19 w dzielnicy Lipiny.

  •  

   Nowe boisko przy SP 19

   Przy Szkole Podstawowej nr 19 w Lipinach otwarto nowoczesne boiska. Mogą z nich korzystać uczniowie i okoliczni mieszkańcy.

  1234następna »

  Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.