Katalog firm

dodaj firmę

Przedszkole Miejskie nr 13 Świętochłowice

Adres i telefon

ul. Sudecka 1
41-608 Świętochłowice
Godziny otwarcia: nieczynne
 • Poniedziałek: 6:00 - 17:00
 • Wtorek: 6:00 - 17:00
 • Środa: 6:00 - 17:00
 • Czwartek: 6:00 - 17:00
 • Piątek: 6:00 - 17:00
 • Sobota: nieczynne
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Miejskie Przedszkole im. Misia Uszatka w Świętochłowicach zaprasza!
 
 
Cele programu wychowawczego:
 • budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się    w tym, co jest dobre, a co złe;
 • kształtowanie  u   dzieci   odporności   emocjonalnej  koniecznej  do  racjonalnego  radzenia  sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów  i porażek;
 • rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi;
 • stwarzanie   warunków     sprzyjających    wspólnej    i    zgodnej   zabawie    oraz     nauce   dzieci   o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;
 • budowanie dziecięcej   wiedzy   o   świecie    społecznym,  przyrodniczym                             i technicznym  oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń                      w sposób zrozumiały dla innych;
 • kształtowanie  u  dzieci  poczucia  przynależności  społecznej (do rodziny, grupy  rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.
 
Metody pracy:
 • Przyswajanie – metody podające: opowiadanie, wiersze, piosenki, rozmowa, historyjka  obrazkowa, praca z tekstem;
 • Odkrywanie - metody problemowe: gry dydaktyczne, giełda pomysłów – „Burza mózgów”, inscenizacja;
 • Przeżywanie - metody  aktywizujące : pokaz, drama, wystawa – ekspozycja;
 • Działanie - metody praktyczne: ćwiczenia, gry dydaktyczne, zabawy intelektualne np. krzyżówki, rebusy, rozsypanki.
Zapewniamy kółka zainteresowań takie jak kółka teatralne oraz muzyczne!

Galeria

Polecenia (1)

Dodaj opinię
 • Przedszkole Miejskie nr 13 posiada prezentację w katalogu firm portalu miejskiego Świętochłowic od 2007 roku. Czy polecasz tą firmę? Dodaj opinię w portalu miejskim.

Napisali o nas

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.