Wiadomości z Świętochłowic

55-latek otrzymał nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się

 • Dodano: 2020-12-14 08:15, aktualizacja: 2020-12-14 06:35

Dzielnicowi ze Świętochłowic wydali wobec 55-letniego mieszkańca miasta nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do jego bezpośredniego otoczenia. Mężczyzna regularnie wyzywał i obrażał swoją matkę, a gdy zagroził jej utratą życia, kobieta przerwała milczenie. Podjęcie takiej decyzji przez policjantów było możliwe dzięki nowym uprawnieniom, które otrzymali pod koniec listopada. Za niezastosowanie się do wydanego zakazu lub nakazu grozi grzywna, ograniczenie wolności lub kara aresztu.

W minioną środę dzielnicowi ze świętochłowickiej policji pojechali na kontrolę do jednego z mieszkań na terenie miasta, gdzie w rodzinie ma dochodzić do przemocy. Na miejscu mundurowi ustalili, że 55-letni świętochłowiczanin awanturuje się ze swoją matką oraz kieruje wobec niej wulgaryzmy oraz groźby pozbawienia życia. Zdenerwowana sytuacją kobieta postanowiła przerwać milczenie. Natychmiastowe działania mundurowych szybko potwierdziły ten fakt. Okazało się, świętochłowiczanin stwarza zagrożenie dla życia i zdrowia swojej 77-letniej matki. Jak ustalili śledczy, mężczyzna od kilkunastu lat regularnie ubliżał starszej kobiecie. Dzięki wejściu w życie tzw. ustawy antyprzemocowej policjanci skorzystali z przysługujących uprawnień i wydali mężczyźnie zakaz zbliżania się do matki oraz jej bezpośredniego otoczenia, a także natychmiastowy nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania.

Od 30 listopada 2020 roku weszły w życie przepisy ustawy z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 956). Na ich podstawie Policja otrzymała nowe uprawnienie w postaci możliwości wydania wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zgodnie z nowymi uregulowaniami, policjant ma prawo wydać nakaz lub zakaz:

 • podczas interwencji podjętej we wspólnie zajmowanym mieszkaniu lub jego bezpośrednim otoczeniu;
 • w związku z powzięciem informacji o stosowaniu przemocy w rodzinie (w szczególności w wyniku zgłoszenia przez osobę dotkniętą przemocą w rodzinie, kuratora sądowego lub pracownika jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, w związku z wykonywaniem ustawowych obowiązków).

Osobie, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie przysługiwało prawo:

 • zabrania ze sobą jedynie przedmiotów osobistego użytku i służących do świadczenia pracy oraz będących jej własnością zwierząt domowych;
 • jednorazowa możliwość zabrania z mieszkania w późniejszym terminie mienia stanowiącego jej własność, w obecności policjanta i po uzgodnieniu terminu z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie;
 • złożenia zażalenia do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce położenia wspólnie zajmowanego mieszkania w związku z wydaniem nakazu lub zakazu.

Osoba, wobec której wydany zostanie nakaz lub zakaz będzie dodatkowo zobowiązana:

 • do wskazania Policji deklarowanego miejsca swego pobytu,
 • w miarę możliwości numeru telefonu,
 • informowania o każdorazowej zmianie w powyższym zakresie.

W okresie obowiązywania nakazu lub zakazu Policja będzie zobowiązana do co najmniej trzykrotnego sprawdzenia, czy nakaz lub zakaz nie są naruszane, przy czym pierwsze sprawdzenie odbywać się będzie następnego dnia po wydaniu nakazu lub zakazu. W przypadku niestosowania się osoby do wydanego przez Policję zakazu lub nakazu ustawodawca przewidział sankcje w kodeksie wykroczeń (czyn zabroniony art. 66b), który przewiduje karę aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny i zastosowanie trybu przyspieszonego wobec sprawcy tego wykroczenia.

Nakaz lub zakaz będą tracić moc po upływie 14 dni od wydania, chyba że w czasie ich obowiązywania sąd udzieli zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia. Zobowiązania utracą również moc w przypadku, gdy osoba stosująca przemoc w rodzinie, wobec której wydano nakaz lub zakaz, zostanie zatrzymana w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa, a następnie zastosowany zostanie wobec niej środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania lub nakazania okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Komentarze (1)    dodaj »

 • Brygida

  żal mi tej kobiety, urodziła, wychowywała, karmiła a na stare lata taka wdzięcznośc ze strony tego przestępcy. Nie ma pobłażania dla takiego patologa, powinni go tak wypałować by popuścił z bólu, wtedy by zrozumiał swój błąd wobec matki. Zero litości i dobrze ze władza dała taką możliwośc stróżom prawa by mogli od razu interweniować nie czekajac na wyrok sądu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również