Wiadomości z Świętochłowic

Ćwiczenia pod kryptonimem "Egida-21" w świętochłowickiej komendzie

  • Dodano: 2021-10-19 06:00, aktualizacja: 2021-10-19 06:16

W niedzielę, 17 października br. w Komendzie Miejskiej Policji w Świętochłowicach zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów przeprowadzono ćwiczenia pod kryptonimem „Egida-21”. W przedsięwzięciu tym uczestniczyło 20 rezerwistów z zasobów właściwej terytorialnie wojskowej komendy uzupełnień, którzy stanowią uzupełnienie kadrowe miejscowego garnizonu policji na czas zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Podobne ćwiczenia prowadzone były równolegle w pięciu komendach Policji z terenu województwa śląskiego.

W minioną niedzielę w świętochłowickiej jednostce Policji odbyły się tegoroczne ćwiczenia „Egida-21”

Podstawą prawną przeprowadzenia 12-godzinnego ćwiczenia jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie określenia liczby osób powoływanych w 2021 roku do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz Decyzja Komendanta Głównego Policji numer 263 z dnia 8 września 2021 roku w sprawie przygotowania w jednostkach organizacyjnych Policji ćwiczenia pod kryptonimem „EGIDA-21”. Oprócz świętochłowickiego garnizonu podobne ćwiczenia prowadzone były równolegle w pięciu komendach Policji z terenu województwa śląskiego. Głównym celem wczorajszego szkolenia było praktyczne sprawdzenie mechanizmów i procedur powoływania rezerw osobowych oraz ich przyjęcia do jednostek Policji, a także doskonalenie funkcjonowania punktów kontrolno – informacyjnych oraz wydawania wyposażenia i umundurowania.

Zgodnie z planem punktualnie o 7.00 rano do budynku miejscowej komendy zaczęli się zgłaszać rezerwiści, którym Wojskowy Komendant Uzupełnień nadał przydziały organizacyjno-mobilizacyjne do służby w jednostkach zmilitaryzowanych Policji, na czas potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i czasu wojny. Na wstępie powołani rezerwiści zostali zarejestrowani i otrzymali identyfikatory. Następnie zostali zapoznani z miejscem, gdzie w razie mobilizacji będą wykonywać zadania służbowe, ze specyfiką służby oraz podstawowymi zadaniami Policji. Kolejnym punktem był apel w punkcie zbiórki. Meldunek o rozpoczęciu ćwiczeń złożony przez nadkomisarza Krzysztofa Kulik Naczelnika Wydziału Prewencji, przyjęła młodszy inspektor Monika Francikowska Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Świętochłowicach. Po meldunku szefowa świętochłowickich policjantów przywitała przybyłych i przedstawiła im zarys ćwiczeń. Następnie rezerwiści wzięli udział w zaplanowanych zajęciach programowych. W trakcie wykładów zostali zapoznani między innymi z obowiązkami służbowymi oraz zadaniami planowanymi do wykonywania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania zadań służbowych. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia z budowy broni i sposobu posługiwania się nią, wykład dotyczący umundurowania, sprzętu i uzbrojenia, jakie dostaliby rezerwiści, gdyby nie były to ćwiczenia oraz zajęcia z udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej. Każdy z ćwiczących rezerwistów otrzymał wojskową rację żywnościową, która stanowiła całodzienne wyżywienie, czyli śniadanie, obiad i kolację. „Egidę-21” zakończono apelem końcowym, podczas którego Kierownik ćwiczenia - młodszy inspektor Monika Francikowska podziękowała rezerwistom za aktywny udział i wzorowe uczestnictwo oraz wręczyła im zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Nad działaniem systemu powołań oraz gotowością rezerwistów czuwali wyznaczeni policjanci ze wszystkich komórek świętochłowickiej Policji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również