Wiadomości z Świętochłowic

Dni Świętochłowic 2022. Zmiany w organizacji ruchu i obowiązki uczestników imprezy

  • Dodano: 2022-06-24 14:00

W dniach 24 i 25 czerwca 2022 będzie organizowana impreza „Święto Miasta 2022- 75 lecie Miasta Świętochłowice”. Nastąpi wyłączenie z ruchu drogowego ulicy Sikorskiego i Harcerskiej. Ponadto policjanci przypominają o obowiązkach uczestników imprezy.

Przedmiotowa impreza odbędzie się w dniach 24 i 25 czerwca 2022 na terenie „Parku Jordanowskiego” w Świętochłowicach pomiędzy ulicą Sikorskiego oraz ulicą Harcerską. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie pieszych ulica Sikorskiego i Harcerska zostanie wyłączona z ruchu kołowego.

Zmiana organizacji ruchu ma charakter tymczasowy i obowiązywać będzie od dnia 24.06.2022 roku od godziny 12:00 do 25.06.2022 roku do godziny 23:00. Tymczasowe oznakowanie w postaci znaków „B-36” będzie informowało uczestników ruchu o braku możliwości zatrzymania pojazdów w ciągu powyższych ulic.

Wprowadza się również zmianę rozkładu jazdy autobusu linii 231. Wobec powyższego linia 231:

  • w kierunku Bytomia i Osiedla Ustronie autobusy po obsłudze przystanku Świętochłowice Kościół" pojadą ulicami: Katowicką, Bytomską, 1-go Maja, Sikorskiego i Górniczą, do włączenia się na swoją trasę na przystanku „Osiedle Ustronie Morcinka". W ww. dniach przystanek autobusowy Świętochłowice Sikorskiego Szkoła" nie będzie obsługiwany.
  • w kierunku Chorzowa autobusy tej linii, po obsłudze przystanku „Osiedle Ustronie Morcinka" pojadą ulicami: Górniczą, Sikorskiego 1-go Maja, Bytomska, Katowicką, z obsługą przystanku Świętochłowice Kościół, do włączenia się na swoją stałą trasę przejazdu na przystanku Świętochłowice Muzeum Powstań Śląskich".

W ww. dniach przystanki autobusowe:Świętochłowice Sikorskiego Szkoła" oraz „Świętochłowice Bytomska" nie będą obsługiwane.

Jednocześnie świętochłowiccy policjanci przypominają, że:

  • osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej oraz stosować się do poleceń służb informacyjnych i porządkowych,
  • zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • zabrania się spożywania napojów alkoholowych na terenie imprezy,
  • nie wolno mieć przy sobie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie życia, zdrowia albo bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się dana impreza.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również