Wiadomości z Świętochłowic

Dni Świętochłowic 2022. Zmiany w organizacji ruchu i obowiązki uczestników imprezy

  • Dodano: 2022-06-24 14:00

W dniach 24 i 25 czerwca 2022 będzie organizowana impreza „Święto Miasta 2022- 75 lecie Miasta Świętochłowice”. Nastąpi wyłączenie z ruchu drogowego ulicy Sikorskiego i Harcerskiej. Ponadto policjanci przypominają o obowiązkach uczestników imprezy.

Przedmiotowa impreza odbędzie się w dniach 24 i 25 czerwca 2022 na terenie „Parku Jordanowskiego” w Świętochłowicach pomiędzy ulicą Sikorskiego oraz ulicą Harcerską. W celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, szczególnie pieszych ulica Sikorskiego i Harcerska zostanie wyłączona z ruchu kołowego.

Zmiana organizacji ruchu ma charakter tymczasowy i obowiązywać będzie od dnia 24.06.2022 roku od godziny 12:00 do 25.06.2022 roku do godziny 23:00. Tymczasowe oznakowanie w postaci znaków „B-36” będzie informowało uczestników ruchu o braku możliwości zatrzymania pojazdów w ciągu powyższych ulic.

Wprowadza się również zmianę rozkładu jazdy autobusu linii 231. Wobec powyższego linia 231:

  • w kierunku Bytomia i Osiedla Ustronie autobusy po obsłudze przystanku Świętochłowice Kościół" pojadą ulicami: Katowicką, Bytomską, 1-go Maja, Sikorskiego i Górniczą, do włączenia się na swoją trasę na przystanku „Osiedle Ustronie Morcinka". W ww. dniach przystanek autobusowy Świętochłowice Sikorskiego Szkoła" nie będzie obsługiwany.
  • w kierunku Chorzowa autobusy tej linii, po obsłudze przystanku „Osiedle Ustronie Morcinka" pojadą ulicami: Górniczą, Sikorskiego 1-go Maja, Bytomska, Katowicką, z obsługą przystanku Świętochłowice Kościół, do włączenia się na swoją stałą trasę przejazdu na przystanku Świętochłowice Muzeum Powstań Śląskich".

W ww. dniach przystanki autobusowe:Świętochłowice Sikorskiego Szkoła" oraz „Świętochłowice Bytomska" nie będą obsługiwane.

Jednocześnie świętochłowiccy policjanci przypominają, że:

  • osoby uczestniczące w imprezie masowej są obowiązane zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób, a w szczególności przestrzegać postanowień regulaminu obiektu (terenu) i regulaminu imprezy masowej oraz stosować się do poleceń służb informacyjnych i porządkowych,
  • zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  • zabrania się spożywania napojów alkoholowych na terenie imprezy,
  • nie wolno mieć przy sobie przedmiotów mogących stanowić zagrożenie życia, zdrowia albo bezpieczeństwa osób przebywających na terenie lub w obiekcie, gdzie odbywa się dana impreza.

Następna informacja

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również