Wiadomości z Świętochłowic

Dofinansowania miejskich placówek oświatowych

  • Dodano: 2019-12-04 09:15

Miejski Zarząd Oświaty informuje, iż trzy świętochłowickie placówki: Przedszkole Miejskie nr 9, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 10 oraz Zespól Szkół Ogólnokształcących otrzymały, decyzją Wojewody Śląskiego z dnia 28 listopada 2019 r., środki z rezerwy ogólnej budżetu państwa na dofinansowanie trzech projektów.

Pierwszy projekt zakłada utworzenie w Przedszkolu Miejskim nr 9 w Świętochłowicach zlokalizowanym przy ul. Sportowej 6 Sali Doświadczania Świata, co pozwoli na polepszenie komfortu i jakości pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, podniesie ich standard nauczania. W Sali Doświadczenia Świata realizowane są nie tylko cele edukacyjne, ale także terapeutyczne i relaksacyjno-rekreacyjne. Kwota dofinansowania wyniesie 56 904,15 zł.

Przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 w Świętochłowicach zlokalizowanej przy ul. Łagiewnickiej 65 zostanie utworzony przyszkolny, bezpieczny plac zabaw. Szkoła kształci dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dysponuje boiskiem szkolnym. Utworzenie bezpiecznego placu zabaw, dostosowanego do użytku uczniów niepełnosprawnych zapewni przyjazne miejsce do realizowania zajęć poza budynkiem szkoły.  Tutaj kwota dofinansowania to 60 205,43 zł.

Ostatni projekt będzie dotyczył utworzenia w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Świętochłowicach zlokalizowanym przy ul. Sudeckiej 5 pracowni komputerowej. W zespole szkół od nowego roku szkolnego 2019/2020 funkcjonuje Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 co znacząco wpłynęło na zwiększenie zapotrzebowania na nowe stanowiska komputerowe. Nowoczesna pracownia komputerowa to ważny element współczesnej szkoły, który pozwoli uczniom na naukę programowania i poznawanie wiodących rozwiązań technologicznych. Kwota dofinansowania wyniesie 59 700,00 zł

Kwoty dofinansowania stanowią 50% wydatków planowanych na realizację zadań, pozostałe 50% stanowi wkład własny gminy.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Swiony.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również