Świętochłowice - portal miejski Swiony.pl

Wiadomości z Świętochłowic

Konferencja PSP "Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa”

  • Dodano: 2019-10-30 12:15

W ubiegły czwartek Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach zorganizowała konferencję w ramach prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną akcji "Czujka na Straży Twojego Bezpieczeństwa”.

W konferencji wzięli udział prezydent Miasta Świętochłowice - Daniel Beger, wraz ze swoim zastępcą, Zastępca prokuratora rejonowego w Chorzowie - Cezary Golik, Komendant Miejski Policji w Świętochłowicach komisarz Bogdan Kołodziej wraz z rzecznikiem prasowym, przedstawiciele Straży Miejskiej, którym przewodził komendant Bogdan Bednarek, przedstawiciele Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Chorzowie z Lechem Ryszkiewiczem na czele, mistrz kominiarski Andrzej Foltyn oraz przedstawiciele zarządców budynków mieszkalnych posiadających zasoby mieszkaniowe na terenie Świętochłowic.

Konferencja została otwarta przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach, który przywitał przybyłych gości oraz omówił cel i zakres spotkania. Na rozpoczęcie konferencji głos zabrał prezydent Świętochłowic, który w związku prowadzoną przez Państwową Straż Pożarną kampanią zainaugurował akcję społeczną "Czujne Świętochłowice”. Prezydent Świętochłowic przekazał tutejszej komendzie 20 czujek dymu oraz 20 czujników tlenku węgla, które Straż Pożarna przekaże najbardziej potrzebującym rodzinom dotkniętym w wyniku zdarzeń związanych z wystąpieniem tlenkiem węgla lub narażonych na toksyczne produkty spalania powstałe w wyniku pożarów.

Następnie oficer prasowy tutejszej komendy wygłosił referat dotyczący obowiązków właścicieli, zarządców, użytkowników budynków w zakresie ochrony przeciwpożarowej, skupiając się na zagadnieniach związanych bezpośrednio ze zbliżającym się sezonem grzewczym.

Kolejną prezentację przedstawił dowódca jednostki-ratowniczo gaśniczej. Omawiał on interwencje, których występowanie nasila się w okresie jesienno-zimowym, a także zagrożenia i trudności z jakimi przychodzi mierzyć się strażakom podczas działań. Zwrócono szczególną uwagę na przypadki zdarzeń dotyczących pożarów sadzy, zatruć tlenkiem węgla oraz zaniedbań ze strony lokatorów, które są przyczyną naszych interwencji. Zwieńczeniem przemowy była praktyczna demonstracja zadziała czujki dymu oraz czujnika tlenku węgla.

Po krótkiej przerwie strażnicy miejscy przedstawili zagadnienia związane ze spalaniem odpadów przez mieszkańców naszego miasta w domowych piecach, a także zaprezentowali problematykę dokonywanych kontroli materiału opałowego w budynkach mieszkalnych i instytucjach na terenie Świętochłowic. W trakcie referatu przedstawiono wzorcowe próbki opału na bazie węgla z rozbiciem na typ i gramaturę.

W dalszej kolejności swoją prezentację przedstawił Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, który odniósł się do przepisów prawa budowlanego w kontekście magazynowania i użytkowania butli z paliwem płynnym w budynkach mieszkalnych popierając wypowiedź doświadczeniami z pracy zawodowej.

Następnie kilka słów o postępianiu mandatowym związanych z ujawnieniem wykroczeń dotyczących nieprawidłowego użytkowania instalacji grzewczych przedstawił Komendant Miejski Policji. Na zakończenie wystąpił mistrz komisarski, który w kontekście zagrożeń związanych z tlenkiem węgla podzielił się sytuacjami ze swojego doświadczenia zawodowego.

W trakcie poszczególnych prezentacji głos zabierał również Prokurator Rejonowy, który swoją wiedzą wyjaśniał zaistniałe różnice zdań w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

Do prowadzonych dyskusji aktywnie włączali się również przedstawiciele zarządców budynków mieszkalnych.

Przeprowadzona konferencja była okazję do zdobycia dodatkowej wiedzy przez jej uczestników oraz zacieśnienia współpracy pomiędzy instytucjami dbającymi o bezpieczeństwo mieszkańców w kontekście zagrożeń związanych ze zbliżającym się sezonem grzewczym.


Źródło: Redakcja / fot. Paulina Wierzbowska

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.